Afsnit 4:

Innovativ undervisning i velfærdsuddannelserne

I denne episode har vi inviteret hele tre undervisere i studiet til at fortælle om, hvordan de arbejder med innovation i deres undervisning.

Gæsterne er Louise Schack Hausted og Daniel Mølgaard Larsen, der underviser på den pædagogiske assistentuddannelse på Social og SundhedsSkolen Herning, samt Michelle Gravgaard, der underviser på social- og sundhedshjælperuddannelsen på Randers Social- og Sundhedsskole. 

Sammen gør de os klogere på, hvordan man arbejder både innovativt i undervisningen og hvordan man underviser i innovation. 
De giver deres bedste erfaringer og værktøjer til, hvordan man skaber de bedste rammer for innovativ undervisning i velfærdsuddannelserne og hvad det kræver af underviseren selv. 

Dagens gæster:

Louise Schack Hausted
Daniel Mølgaard Larsen
Michelle Gravgaard

 

Louise Schack Hausted og Daniel Mølgaard Larsen underviser i innovation på den pædagogiske assistentuddannelse på Social og SundhedsSkolen Herning.

Michelle Gravgaard underviser i innovation på social- og sundhedshjælperuddannelsen på Randers Social- og Sundhedsskole.