Randers Social- og Sundhedsskole kan fejre skolens første ph.d.

Der blev skrevet historie på Randers Social- og Sundhedsskole tirsdag middag, da der for første gang fandt et ph.d.-forsvar sted på skolen.

Skolens ph.d.-studerende Anne-Birgitte Rohwedder forsvarede sin ph.d.-afhandling ”Pædagogisk ledelse – hvad er meningen? Det empiriske arbejde til afhandlingen har Anne-Birgitte Rohwedder foretaget på skolen siden 2016.

Her har hun undersøgt pædagogisk ledelse og særligt observationer og feedback mellem ledere og undervisere på skolen og hvordan man som skole kan arbejde med professionelle læringsprocesser og pædagogisk ledelse.

 - Vi vil som skole sikre, at vi er i udvikling på alle fronter, og med Anne-Birgittes ph.d.-projekt, har vi forsket direkte i skolens læring og didaktik og udviklet vores læringsprocesser, der styrker både vores undervisere i deres arbejde og vores elevers læring. Derfor er jeg også stolt over både resultatet, og at vi har afholdt forsvaret her på skolen i dag, hvor forskningen har fundet sted, siger direktør på Randers Social- og Sundhedsskole Maria Dyhrberg Rasmussen.

Som en del af forskningen har skolen blandt andet arbejdet med dialogmøder særligt dedikeret til elevernes læring og drøftelser om pædagogik og didaktik, hvor undervisere og ledere kan dele erfaringer og viden for at styrke den pædagogiske ledelse og udvikle didaktiske tiltag. Det har styrket samarbejdet mellem undervisere og ledere, givet større inspiration til undervisere ikke mindst har eleverne oplevet en øget læring

Feedback og dialog skaber større læring

Inspirationen til sit ph.d.-projekt fik Anne-Birgitte Rohwedder, da hun tog en master i pædagogisk udviklingsarbejde. Her fik hun særligt øje på, at skoleledelsens fokus på undervisningen og engagement i undervisernes kompetenceudvikling spiller en vigtig rolle for elevernes læring.

I afhandlingen er der særligt fokus på observationer og feedback mellem ledere og undervisere, og hvordan skoler kan arbejde med de to begreber til at øge læringen. 

- Jeg håber min forskning kan komme - ikke alene Randers Social- og Sundhedsskoler til gavn - men også kan bidrage til at kvalificere den pædagogiske ledelse på andre skoler.

En af de vigtigst budskaber i min afhandling er at observationer og feedback ikke er et simpelt ledelsesredskab som man bare kan implementere med samme effekt på alle skoler. Det er langt mere komplekst end det og kræver vedvarende dialoger for at finde en form der være med til at udvikle undervisningen, siger Anne-Birgitte Rohwedder.