Ny undervisning fremmer faglig stolthed og motiverer elever

Sammen med 11 øvrige erhvervsskoler har Randers Social- og Sundhedsskole været med til at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb. Resultaterne er særdeles positive. Den mere engagerende undervisning motiverer erhvervsskoleeleverne og fremmer deres faglige stolthed – og ventes at få flere unge til at søge ind på en erhvervsuddannelse. Nu får alle erhvervsskoler i Danmark adgang til viden om, hvordan de kan styrke deres undervisning.

Målet med den ændrede undervisning er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse samt at øge den faglige stolthed hos erhvervsskoleeleverne.

I alt har 400 erhvervsskoleelever og -lærere fra Jylland, Fyn og Sjælland været involveret i projektet med titlen ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’, som netop er afsluttet.  

En af dem er Julie Rehder, der er ved at uddanne sig social- og sundhedshjælper på Randers Social- og Sundhedsskolen.

”I den nye undervisning er du nødt til at byde ind med noget i gruppearbejdet og være mere på. Du kan ikke bare gemme dig i et hjørne som ved normal klasseundervisning, og det synes jeg er positivt. Samtidig har vi mere hænderne i noget praktisk, vi skal lære. På den måde hænger det nemmere ved inde i ens hoved i forhold til at skulle side og læse teori i en bog en hel dag,” siger Julie Rehder.

Videoer til inspiration for erhvervsskolelærere

De afprøvede undervisningsforløb er blevet optaget på video og lagt på internettet, så de kan give inspiration til øvrige erhvervsskoler om, hvordan undervisningen kan tilrettelægges for at være så inspirerende, motiverende og attraktiv for eleverne og tillige så samfundsrelevant som muligt.

I videoerne fortæller erhvervsskolelever og -lærere også om deres erfaringer med de ændrede undervisningsformer.

Foruden videoerne bliver den nye viden fra projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ og de gode erfaringer med nye undervisningsprincipper og undervisningsforløb også formidlet til erhvervsskolelærere fra hele landet gennem seminarer eller webinarer senere i år. Desuden vil erfaringer og undervisningsmateriale fra projektet fremover indgå i uddannelsen af erhvervsskolelærere.

Projekt med bredt samarbejde

Foruden Randers Social- og Sundhedsskole er de erhvervsskoler, der har deltaget i projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’, Tradium i Randers, EUC Syd og SOSU Syd i Aabenraa, Tech College Aalborg, Mercantec i Viborg, Learnmark i Horsens, Jordbrugets UddannelsesCenter i Beder ved Aarhus, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Rybners i Esbjerg samt SOSU Fyn i Svendborg og ZBC i Slagelse.

Det er VIA University College, der har stået i spidsen for projektet – i tæt samarbejde med organisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) samt de involverede erhvervsskoler.

Projektet har fået 2,6 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden.

Øget engagement er tydeligt at se

”Det, der især bliver rost af erhvervsskoleeleverne og -lærerne, er, at de nye undervisningsprincipper og undervisningsforløb giver erhvervsskoleleverne mulighed for at være mere aktive, fordybe sig fagligt, blive udfordrede og være med til at udvikle deres fag,” fortæller lektor og projektleder Jeppe Egendal fra efter- og videreuddannelserne hos VIA University College.

Jeppe Egendal har sammen med kolleger fra VIA været ude på erhvervsskoler og observere de nyudviklede undervisningsforløb blive gennemført som led i projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’.

”Det har kort og godt været fantastisk at se elevernes styrkede motivation og højnede faglige stolthed og lærernes kæmpe indsats. Jeg er sikker på, at de mere attraktive undervisningsmetoder får flere unge til at fuldende deres erhvervsuddannelse,” siger Jeppe Egendal.

Han mener samtidig, at den nye type undervisning kan styrke erhvervsskolernes image og tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne. Dét er relevant, da der vil mangle 70.000 faglærte i Danmark i 2025 – med negative konsekvenser for konkurrenceevnen og velstandsstigningen i Danmark til følge.

Et relevant og nødvendigt projekt

Ole Heinager, der er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG), understreger, at indsatsen for at styrke den faglige stolthed hos erhvervsskoleeleverne er relevant og nødvendig.

”Det er vigtigt at understøtte de politiske ambitioner om, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og at vi får uddannet flere faglærte til fremtidens arbejdsmarked. En vigtig vej til at indfri målene er helt klart at styrke den faglige stolthed gennem undervisningen. Projektet her viser, at høj faglighed og nytænkende pædagogik, der kobler teori og praksis på nye måder, netop bidrager til at opbygge faglig stolthed, pointerer Ole Heinager.

Hos Nordea-fonden fortæller administrerende direktør Henrik Lehmann Andersen, at fonden har støttet projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ for at styrke kendskabet til og prestigen af erhvervsuddannelserne.

”I Nordea-fonden ser vi det som vigtigt at bakke op om at forbedre trivslen, styrke fagligheden og fremme den faglige stolthed blandt eleverne på de danske erhvervsskoler,” fremhæver Henrik Lehmann Andersen.