Temadag om rekruttering: Kommuner og SOSU-skoler retter fokus mod brancheskiftere

Voksne over 25 år og brancheskiftere skal være en del af løsningen på at skaffe mere social- og sundhedspersonale i fremtiden, og skoler og kommuner i Midt- og Nordjylland går sammen om opgaven med at tiltrække flere elever.

Der kommer til at være flere ældre i fremtiden, der får behov for hjælp og pleje fra en social- og sundhedsassistent eller -hjælper. Konkret skal der uddannes omkring 3000 ekstra hvert år frem mod 2045, hvis man skal kunne matche antallet af ældre.

Ud over at det vil kræve, at flere unge vælger en social- og sundhedsuddannelse, har man i de midt- og nordjyske SOSU-skoler og kommuner, der ansætter eleverne, også rettet øjnene mod voksne over 25 år og særligt brancheskiftere som en vigtig del af fremtidens rekruttering til uddannelserne.

Derfor mødtes kommuner, jobcentre og skoler til en temadag på Randers Social- og Sundhedsskole, arrangeret af SOSU-skolerne og arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, hvor der blev sat spot på at finde nye veje og alternative muligheder til at rekruttere elever og arbejdskraft til social- og sundhedsområdet.

- Der er brug for, at vi tænker nyt og anderledes for at løse udfordringerne med rekruttering. Vi har allerede mange initiativer i gang, hvor vi kigger mod nye veje for at skaffe elever, men på skolerne, i praksis og fra politisk hold må man også konstatere, at de vi gør nu, ikke er nok. Derfor har vi taget initiativ til en dag som denne, hvor vi sammen kan finde løsninger, siger Randers Social- og Sundhedsskoles direktør Maria Dyhrberg Rasmussen.

Skal være nemmere at starte på uddannelsen

Temadagen bød på oplæg fra eksperter og inspirationsoplæg med gode erfaringer fra skoler og kommuner om, hvordan man på forskellige måder arbejder med at rekruttere til uddannelserne. Og så blev der udviklet nye initiativer til at øge samarbejdet mellem skoler og kommuner. 

- Alle der var til stede i dag har fået en opmærksomhed på at skabe et endnu tættere samarbejde mellem jobcentre, kommuner og skoler, så vi i fællesskab kan gennemføre de mange aktiviteter, der allerede er iværksæt derude og de nye, vi har fået inspiration til i dag, siger udviklingschef på Randers Social- og Sundhedsskole René Dybdal

Det tættere samarbejde skal blandt gøre det nemmere for potentielle elever at starte på uddannelsen, eksempelvis hvis de går ledig eller ønske at skifte branche.   

- Nøgleordene er fleksibilitet, så vi kan finde veje, der er praktisk muligt for alle parter, og agilitet, så vi skaber så let en vej til uddannelsen som muligt. Hvis en potentiel elev viser interesse for uddannelsen, skal vedkommende ikke vente lang tid på en afklaring, men nemt og hurtigt ledes frem til uddannelsesstart, siger René Dybdal.

Fælles om den gode historie

Et tema, der også fyldte på dagen var, hvordan skoler og kommuner i fællesskab kan skabe større opmærksomhed om uddannelserne og skabe endnu mere attraktive forhold for elever under uddannelsen.

- Vi har efter i dag en blanding af nye konkrete ideer og allerede eksisterende tiltag, som vi kan kvalificere og udvikle på, og vi har nu en fælles platform at udvikle ud fra. Jeg tror vores indsats kan blive mere systematisk og målrettet, hvor vi kommer hele vejen rundt. Vi skal arbejde hurtigere og nemmere, og så er vi også afhængige af, at ressourcerne bliver afsat til opgaven, siger uddannelseskonsulent i Randers Kommune Bente Juulsgaard.

Uddannelseskoordinator i Norddjurs Kommune, Lotte Bressum kom også fra dagen med inspiration til fremtidens arbejde med at rekruttere til faget, og hun fremhæver også, at der ligger en fælles opgave i at øge kendskabet til faget og de muligheder det giver.

- Det er en stor styrke, at skolerne i Midt- og Nordjylland arbejder med et fælles fokus på rekruttering sammen med kommunerne i fremtiden. Vi skal fortælle den gode historie om faget og sætte større fokus påde karrieremuligheder, du også har som social- og sundhedsassistent eller hjælper, siger hun.

Maria Dyhrberg Rasmussen ser frem til det fremtidige arbejde, hvor skoler og kommuner hver for sig og sammen kan tage de næste initiativer oven på dagens drøftelser

- Det har stor værdi, at vi kan mødes så mange forskellige repræsentanter fra hele området, både geografisk og faglig. Det skaber et godt grundlag for at tage alle deltagere kan tage tilbage til deres lokale kommuner og fortsætte arbejdet og tage nye initiativer, siger hun.