Ny bestyrelse på Randers Social- og Sundhedsskole

Tirsdag d. 17. maj 2022

Der er nye ansigter i bestyrelsen på Randers Social- og Sundhedsskole i den nye bestyrelsesperiode. Poul Søe Jeppesen fortsætter som formand. 

Skolens nye bestyrelse konstituerede sig mandag d. 2. maj med Poul Søe Jeppesen, der fortsætter som formand for bestyrelsen og med sektorformand i FOA, Lotte Helbo Rasmussen som ny næstformand.

Formand Poul Søe Jeppesen ser frem til at fortsætte arbejdet i skolens bestyrelse i den kommende periode.

- Randers Social- og Sundhedsskole har sammensat en meget kvalificeret bestyrelse, der vil kunne sparre med den daglige ledelse og medvirke til, at skolen også fremadrettet vil være en innovativ uddannelsesinstitution. En uddannelsesinstitution, der vil være med til udvikle velfærdsuddannelserne og sikre relevante uddannelser inden for området. Så jeg ser meget frem til bestyrelsesarbejdet i de kommende år, siger han.

Der er skiftet ud på de fleste bestyrelsespladser i den kommende periode, og Randers Social- og Sundhedsskoles direktør Maria Dyhrberg Rasmussen takker den afgående bestyrelse for deres arbejde i den forgangene periode, hvor skolens nye strategi ”Strategi 2023 – Vi sætter aftryk” er sat i søen.

Hun ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med den nye bestyrelse.

- Med sammensætningen af den nye bestyrelse har vi fået kompetente kræfter ind, der kan være med til at kvalificere skolens udvikling i de kommende år, og sætte skolen endnu stærkere på landkortet. Vi er og vil være en skole med en tydelig profil som en udviklingsorienteret frontløber, der sætter aftryk på den velfærdssektor, vi uddanner til, og jeg ser frem til at udfolde det arbejde i samspil med vores nye bestyrelse, siger Maria Dyhrberg Rasmussen.

Medlemmer af den nye bestyrelse:

Poul Søe Jeppesen, Bestyrelsesformand

Lotte Helbo Kristiansen, Repræsentant for FOA, Bestyrelsesnæstformand

Else Søjmark, Repræsentant for Region Midt

Stinne Thorsen Kvorning, Repræsentant for Norddjurs Kommune

Kirstine Kahr Kvorning, Repræsentant for Syddjurs Kommune

Bia Ndamukunda, Repræsentant for Randers Kommune

Thomas Krarup, Selvsupplerende medlem

Kirsten Holmgaard, Selvsupplerende medlem

Christian Vrist Holm, Medarbejderrepræsentant

Anette Degn Larsen, Medarbejderrepræsentant

Ena Grønbech Nielsen, Elevrepræsentant

Anna Marie Schnell, Elevrepræsentant