Nyt projekt giver elever på Grundforløb 1 større indsigt i deres kommende arbejdsliv

Mandag d. 23. januar 2023

Et nyt projekt fra Randers Social- og Sundhedsskole og Randers Kommune giver nystartede elever større indsigt i mulighederne i deres kommende arbejdsliv, så de bedre kan træffe det rette uddannelsesvalg.

Festsalen på Randers Social- og Sundhedsskole er pyntet op med balloner, flag og veldækkede borde. I den ene ende af lokalet er en gruppe børn allerede i gang med at lege med ballonerne, og rundt omkring ved bordene er et par af skolens elever i gang med at vise en gruppe af byens ældre borgere på plads.

Skolens elever på Grundforløb 1 har inviteret børnehavebørn og borgere fra byens plejecentre til en dag på skolen, hvor den i de kommende timer står på forskellige aktiviteter. Der bliver leget lege i skolens idrætshal, spillet spil og en masse andet.

Dagen er kulminationen på det nye Projekt Praksisindsigt, der er et samarbejde mellem Randers Social- og Sundhedsskole og Randers Kommune.

Når eleverne starter på Grundforløb 1 efter grundskolen har de endnu ikke valgt, hvilken specifik uddannelse, de vil læse. Det skal de vælge i løbet af grudforløbet og målet med projektet er at give eleverne et indblik i det arbejde de kommer til at udføre, hvis de vælger en uddannelse som enten pædagogisk assistent, social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Indblikket skal give eleverne et bedre oplyst grundlag at vælge uddannelse ud fra, så de i højere grad kan tage et kvalificeret valg, når de fortsætter efter Grundforløb 1.

Er blevet afklaret og sikker i sit valg

Midt i flokken af børnehavebørn står 17-årige Tilde Bloch Hermansen, der er elev på Grundforløb 1. Hun har sammen med sine klassekammerater brugt ugerne op til besøget på at planlægge de forskellige aktiviteter for dagen.

Hun vil læse til pædagogisk assistent og for hende er dagen meget lærerig, og hun er glad for at prøve kræfter med sit fremtidige arbejde. 

- Vi får lov at prøve at tage det ansvar, som vi også skal gøre, når vi skal ud i oplæring og arbejde som pædagogiske assistenter. Vi stod for det hele selv i forhold til at planlægge aktiviteterne og sikre, at det passede til børnene og alle kunne være med. Det var fedt at prøve, hvordan det er, siger hun.

Ud over den afsluttende dag har eleverne både været i minipraktik i en dag i en børnehave og en dag på et plejecenter og de har haft besøg på skolen af færdiguddannede, der fortalte om deres arbejde.

 - Det var virkelig rart at prøve begge dele i minipraktikken. Selvom mit udgangspunkt var, at jeg vil arbejde med børn, så var det spændende at prøve det andet. Det bekræftede mig samtidig i, at det var det rigtige valg, jeg havde taget. Det har gjort mig afklaret og mere sikker i mit valg, så det var en god mulighed at prøve de forskellige ting, siger Tilde Bloch Hermansen.

Bliver klogere på sig selv

I den anden ende af festsalen sidder Laura Aagaard og spiller Tegn og Gæt med en gruppe af dagens ældre gæster. Hun har besluttet sig for at læse videre på EUX, hvor hun bliver udlært social- og sundhedsassistent og tager en studentereksamen på samme tid.

Hun har været glad for at få et indblik i de forskellige arbejdsområder i løbet af grundforløbet, og at der i forløbet er stort fokus på klæde eleverne på til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg.

- Det er godt at starte med Grundforløb 1. Det er en god start på uddannelsen, at vi ikke går lige på og hårdt, men vi får det fagfaglige ind i mindre bidder fra start. Og så bliver vi klogere på os selv, og hvor vi står i forhold til vores situation, så det kan også hjælpe os til at træffe valg senere i livet, siger hun og fortsætter.

- Det var rigtig spændende, da vi havde besøg af færdiguddannede fra praksis, der kom ind på skolen. Det gav et godt indblik i, hvad arbejdet indeholder og vi kunne koble det sammen med vores egne oplevelser fra minipraktikken, fortæller hun. 

Det styrker elevernes valg

Både undervisere og kommunen, der skal ansætte eleverne oplever, at den større praksisindsigt tidligt i uddannelsen styrker elevernes grundlag for at vælge uddannelse.

Med projekt Praksisindsigt har eleverne fået bedre mulighed for at træffe det rette uddannelsesvalg. Sådan lyder det fra både elevernes undervisere og fra de uddannelsesansvarlige i Randers Kommune, der skal ansætte eleverne under uddannelsen.

Gitte Risgaard Sørensen har undervist elever på Grundforløb 1 i flere år, og hun mærker en forskel i år, hvor der har været større fokus på at give eleverne indsigt i det arbejdsliv, der venter dem.

- Med det her projekt har jeg oplevet, at vi får nogle elever som har taget et velkvalificeret valg i forhold til deres fremtidige uddannelse. Vi går fra at de tror de skal noget, til at de ved, hvad de skal. Nogle elever oplever, at de var sikre på, at de eksempelvis skulle arbejde med børn, men har opdaget, at det ikke var dem alligevel, og andre har fået bekræftet at deres første valg var det rigtige, fortæller hun 

Indsigt for elever og arbejdsgivere

Uddannelsesansvarlig for den pædagogiske assistentuddannelse i Randers Kommune, Birthe Bøgild ser også begejstret på projektet, der har givet en større indsigt for både kommune og elever.

- Vi som arbejdsgivere ser, hvad de får indsigt i og lærer allerede inden de kommer ud i oplæring, og for eleverne giver det et bedre grundlag at vælge deres uddannelsesretning på, når de oplever faget tæt på praksis, siger Birte Bøgild, der selv deltog, da eleverne havde inviteret børn og ældre til en dag på skolen.

- Det var fantastisk at se, hvordan eleverne indgår i deres uddannelse med stor iver. De var særdeles kreative og havde været tænksomme i hvem de arbejder med og hvem de gerne vil ramme med aktiviteten. De havde tydeligt gjort et stort arbejde i at ramme dem på bedst mulig måde, og det gjorde de rigtig godt, siger hun.

Ud i de rigtige rammer

At eleverne både kommer ud i børnehaver og på plejecentre og får besøg på skolen af praksis er en stor gevinst, mener Bente Juulsgaard, der er uddannelsesansvarlig for social- og sundhedsuddannelserne i Randers Kommune.

- Vi bidrager som arbejdsgivere med oplysninger og information om vores fagområder, så eleverne kan blive klogere på, om de kan se sig selv i det. Og det fungerer rigtig godt, når eleverne kommer ud i de rigtige rammer i institutioner eller plejecentre og oplever det. Den afsluttende dag på skolen viser også, at det lykkes rigtig godt at give dem den indsigt, og at det er meningsfuldt for både elever og arbejdsgivere, siger hun.

Fakta:

Praksisindsigt på Grundforløb 1

  • Elever, der kommer direkte fra grundskolen starter på Grundforløb 1. Her skal de vælge hvilken uddannelsesretning de vil fortsætte på på Grundforløb 2 og uddannelsens hovedforløb
  • Som noget nyt har Randers Social- og Sundhedsskole i samarbejde med Randers Kommune indført flere aktiviteter, der skal give elever større indsigt i den praksis, de uddannes til.
  • Projektet skal styrke elevernes mulighed for at træffe en velkvalificeret uddannelsesvalg i løbet af Grundforløb 1.
  • Aktiviteterne består af, at eleverne kommer i minipraktik i både børnehaver og plejecentre, at uddannede pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter kommer på besøg på skolen for at fortælle om deres arbejde.
  • Forløbet afsluttes med en dag, hvor eleverne inviterer børn og ældre til en dag på skolen, som eleverne selv skal planlægge og gennemføre.