Der er behov for handling nu

Manglen på ansøgere til SOSU-uddannelserne er et problem for velfærdssamfundet. Det mener Randers Social- og Sundhedsskoles direktør, Maria Dyhrberg Rasmussen, som gennem længere tid har oplevet en tiltagende udfordring med at tiltrække elever. Hun hilser derfor regeringens nye kommissorium, der skal afdække rekrutteringsudfordringerne på sundheds- og ældreområdet, velkomment.

På Randers Social- og Sundhedsskole har ledelsen gennem det seneste år kunnet se en bekymrende tilbagegang i antallet af ansøgninger til SOSU-uddannelserne.

”På sigt vil vores faldende elevtal føre til et centralt problem for velfærdssamfundet. Med færre elever bliver vi udfordret på at kunne opretholde mængden af kvalificeret arbejdskraft i sundhedssektoren. Ikke mindst derfor ser jeg regeringens nye fokus som særdeles velkomment og rettidigt,” siger Maria Dyhrberg Rasmussen, direktør på Randers Social- og Sundhedsskole.

Flere årsager til elevmangel

Der er ifølge Maria Dyhrberg Rasmussen flere årsager til den bekymrende mangel på elever og arbejdskraft inden for SOSU-området. Samtidig med rekrutteringsudfordringer oplever flere af landets SOSU-skoler et forholdsvis stort frafald på uddannelserne.

”Der er forskellige grunde til, at en del elever falder fra. Nogle elever har svært ved at få uddannelsen til at harmonere med deres liv ved siden af skolen, og vi arbejder derfor hele tiden på at blive endnu bedre til at støtte dem i at finde den rette balance. Andre elever er udfordret af, at uddannelserne blev ændret for halvandet år side og fik et højere fagligt niveau. Men der har vi faktisk mange gode muligheder for at tilbyde støtteforanstaltninger, så flest muligt kan gennemføre deres uddannelse,” siger Maria Dyhrberg Rasmussen.

Løsninger kræver samarbejde

Antallet af ældre borgere med omsorgs- og plejebehov vil stige markant mange år endnu. Samtidig viser beregninger, at omkring halvdelen af de nuværende SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere vil have nået pensionsalderen om 10-15 år.

”Problemet kan kun løses, hvis vi samarbejder på tværs. Vi mener, at vores uddannelser er den allerbedste vej ind i sundhedssektoren, men vi har brug for at finde ud af, hvorfor færre vælger en SOSU-uddannelse i dag. Vi har allerede sat flere initiativer i gang lokalt. Men det vil give langt bedre effekt også at få det op i et landsdækkende perspektiv, blandt andet fordi en del af løsningsforslagene kræver bred politisk opbakning,” siger Maria Dyhrberg Rasmussen og supplerer:

”Derfor hilser vi regeringens fokus og de fire ministres initiativ meget velkommen. Og vi ser frem til at bidrage, med alt hvad vi kan i den sammenhæng.”   

 

Fakta om regeringens kortlægning

 • Ældreminister Thyra Frank, undervisningsminister, Merete Riisager, sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, og uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers, står bag nyt kommissorium for kortlægning af rekrutteringsudfordringerne på sundheds- og ældreområdet
 • Regeringens kortlægning skal indeholde følgende:
  • Overblik over SOSU-personale og sygeplejersker i kommuner og regioner
  • Overblik over SOSU-uddannelserne og sygeplejerskeuddannelsen
  • Afdækning af årsager til rekrutteringsudfordringerne
  • Afdækning af løsninger på rekrutteringsudfordringerne
 • Arbejdet forventes færdigt til november