Glæde over ny lærepladsaftale: En god aftale for eleverne

Skolens direktør Maria Dyhrberg Rasmussen ser med glæde på en ny 5-årig lærepladsaftale, der sikrer flere uddannelsespladser til eleverne på social- og sundhedsuddannelserne.

Minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i perioden 2022-26. Det er resultatet af en ny lærepladsaftale, der mandag blev indgået mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA.

Frem til og med 2022 garanteres alle kvalificerede elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen en læreplads. Samtidig videreføres antallet af lærepladser på 3000 for social- og sundhedshjælpere og 6000 pladser for social- og sundhedsassistentuddannelsen helt frem til 2026.

Skolens direktør Maria Dyhrberg Rasmussen glæder sig over den nye aftale.

 - Det er en god aftale for eleverne. Det er positivt, at antallet af lærepladser videreføres og at vi kan sikre, at alle vores elever kan få en uddannelsesaftale. Det giver bedre forudsætninger for at rekruttere til uddannelserne, da det giver eleverne stabilitet og ro under uddannelsen, når de har garanti for en læreplads. Så vi glæder os over aftalen og ser frem til at løfte opgaven i samarbejde med kommunerne, siger Maria Dyhrberg Rasmussen. 

Fokus på gennemførsel

I aftalen er der også et fornyet fokus på, at flere elever gennemfører uddannelserne, hvor man oplever et frafald, der er højere end på andre erhvervsuddannelser. Særligt skal der være fokus på at sikre bedre overgange mellem skole og praktik, blandt andet gennem et tættere og stærkere samarbejde mellem skole og kommuner.

På Randers Social- og Sundhedsskole har vi allerede sat fart under arbejdet med gennemførsel, hvor vi har ansat en gennemførselskoordinator, som følger eleverne tæt i deres første praktik, hvor det største frafald ligger og som også kan sikre et tættere samarbejde mellem skoledelen og praktikdelen.

Senest er iværksat et særligt initiativ omkring social- og sundhedsassistentelevernes overgang til den første praktik, hvor de følges særligt tæt for tidligere at kunne hjælpe elever, der har brug for støtte i deres uddannelse.  

- Vi arbejder systematisk med at forberede eleverne på praktiktiden og på at følge dem undervejs i forløbet, så de får en tryg overgang. Vi har i forvejen et rigtig godt samarbejde og en god dialog med vores kommuner om praktikforløbene og opgaven med at sikre elevernes gennemførsel er noget vi er optagede af i fællesskab. Så vi kommer til at styrke indsatsen yderligere i de kommende år, siger Maria Dyhrberg Rasmussen.

Fakta:

Det indeholder den nye 5-årige lærepladsaftale:

 • Der gøres en ekstraordinær indsats for, at alle kvalificerede elever til SOSU-assistentuddannelsen, tilbydes en læreplads for dem, der optages på uddannelserne i 2021 og 2022.
 • Minimumsdimensioneringen på 6.000 for assistentelever og 3.000 for hjælperelever fastholdes i den resterende del af aftaleperioden.
 • Øget fleksibilitet i tilrettelæggelse af praktikperioder og skoleophold.
 • En styrkelse af samarbejdet mellem arbejdsgiver og skoler om at fastholde elever, der er udfordret fagligt, sprogligt og socialt og derfor kommer under særligt pres i læretiden.
 • Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA udarbejder sammen med Danske SOSU-skoler et nationalt rammepapir, der:
  • Inden for gældende lovgivning tydeliggør ansvarsfordeling mellem skole og arbejdsgiver
  • Fastsætter procedurer for samarbejde mellem skoler og arbejdsgiver i overgangen mellem grund- og hovedforløb
  • Sætter rammer for samarbejde og dialog mellem skole og læreplads på social- og sundhedsområdet i alle tre praktikperioder. 

Læs hele aftalen her

Yderligere oplysninger:

Maria Dyhrberg Rasmussen, direktør, telefon: 61 96 06 42, mail: mdr@sosuranders.dk.

Kasper Lydik Almst, kommunikationsmedarbejder, telefon: 61 96 06 17, mail: kla@sosuranders.dk.