Morgendagens velfærdssektor kræver efteruddannelse

 

Velfærdsfagene er i rivende udvikling. Derfor er efter- og videreuddannelse inden for både pædagogik og sundhed essentielt for at imødekomme fremtidens udfordringer og muligheder.

Skrevet af: Rikke C. Bendixen, kommunikationskonsulent Randers Social- og Sundhedsskole

Velfærdsfagene er i konstant udvikling og byder på en mere og mere kompleks virkelighed, og derfor er efter- og videreuddannelse af fagpersoner inden for sundhed og pædagogik vigtigere end nogensinde før. På Randers Social- og Sundhedsskole udbydes der efter- og videreuddannelser til begge faggrupper, og skolen forsøger at bidrage til både et kompetence- og trivselsløft gennem undervisningen. 

- Arbejdspladsen får medarbejdere, der efter videreuddannelsen står fagligt stærkere og dermed bedre kan leve op til, at der skal leveres velfærdsydelser af høj kvalitet, og med nye kompetencer og viden i bagagen bliver mere motiverede og begejstrede i deres arbejdsliv, fortæller Elsebeth Søndergaard, der er efteruddannelseskonsulent på skolen.

Ny viden løfter trivslen og den faglige stolthed
Et udtryk, der fylder meget inden for social- og sundhedsfagene er ”faglig stolthed”. For det at være stolt af sit fag og sin rolle er essentiel for arbejdsglæden og motivationen i hverdagen – og her kan efter- og videreuddannelsen spille en afgørende rolle.

- Jeg oplever, at deltagerne får nye metoder og perspektiver, som er anvendelige i praksis og som kan gøre en forskel for både borgeren og dem selv blandt andet i forhold til faglig stolthed og et bedre arbejdsmiljø, fortæller underviser Line Majse Møgelvang og uddyber:

- Deltagerne styrkes i at kunne tage de bedst mulige beslutninger i praksis, hvilket udover at være til glæde for borgeren kan påvirke trivsel og reducere stress og udbrændthed hos medarbejderen. 

Trine Kvist Gjøtrup, som er pædagogmedhjælper i Børnehuset Æblehaven i Randers har deltaget i kurset ”Neuropædagogik i det pædagogiske arbejde”, og hun bekræfter, at nye kompetencer løfter arbejdsglæden:

- Jeg fik et større indblik i, hvordan vi kan arbejde videre med neuropædagogik i vores dagtilbud og en meget større viden i forhold til børn i særlige udsatte positioner, og hvor vigtig det er, at vi som voksne bevarer vores nervesystem i ro. Især børn i udsatte positioner har brug for en ekstra rolig voksen, forklarer hun og afslutter:

- Jeg synes, at kurset var super godt, og det er vigtigt for mig at komme på kursus for at få mere viden, som jeg kan komme ud og bruge i praksis.

Fremtiden kalder på nye kompetencer
Fagpersoner inden for velfærdsfagene oplever disse år øget faglig kompleksitet og pres - blandt andet på grund af et presset sygehusvæsen. Det er ifølge centerleder på Plejecenter Digterparken i Grenaa, Lene Ballegaard, en af grundene til, at efter- og videreuddannelse er vigtigt for hendes ansatte: 

- Jeg ser en stadig hurtigere udskrivelse fra sygehusene og en stadig stigende kompleksitet. Derudover er der et konstant økonomisk pres. Det gør, at særligt social- og sundhedshjælpere samt -assistenter ofte står i situationer, som kræver en kompetent og hurtig vurdering, siger hun og fortæller videre:

- Der er altid behov for at have fokus på, om kompetencerne imødekommer vores opgaver - her skal der gerne være ligevægt. Lene Ballegaard spår, at der i fremtiden blandt andet vil være øget behov for kompetenceudvikling inden for blandt andet inddragelse af frivillige, samarbejde med pårørende, forebyggelse, rehabilitering og velfærdsteknologi.

 

FAKTABOKS 

  • Randers Social- og Sundhedsskole udbyder et bredt udvalg af kurser og efteruddannelse inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.
  • Skolen tilbyder både AMU (arbejdsmarkedsuddannelser), temadage ogskræddersyede forløb. 
  • Det er gratis for målgruppen, og der ydes VEU-godtgørelse, som svarer til 100% dagpenge.
  • Skolen tilbyder kurser indenfor handicap- og psykiatriområdet, pleje og omsorg i kommuner og på sygehus samt pædagogisk arbejde i daginstitutioner og skoler
  • Skolen tilbyder forløb som kvalificerer brancheskiftere til en uddannelses indenfor SOSU samt forløb for tosprogede med fokus på SOSU-fag, kultur og sprog