Rapport om SOSU-fagene: ”Vi skal alle tage arbejdshandskerne på”

Fredag d. 2. september 2022

Der er masser af positive fortællinger om social- og sundhedsfagene, og det er op til sektoren selv at få dem frem i lyset og udbrede viden om fagene, siger direktør på Randers Social- og Sundhedsskole om ny rapport.

En ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, viser, at der er udfordringer med social- og sundhedsfagenes image. Den dokumenterer, at området er præget af fordomme, manglende viden og en generel negativ mediedækning.

Rapporten viser blandt andet, at der er to modsatrettede fortællinger om social- og sundhedsfagene i medierne. På den ene side fortælles der om fag med komplekse arbejdsopgaver og dygtige medarbejdere som hverdagshelte, og på den anden side en mere negativ fortælling om dårlige arbejdsforhold og et lavstatusarbejde 

Desværre fylder den negative vinkel mest og rapporten viser, at unge, der skal vælge uddannelse ikke ved meget om uddannelserne, og de negative fortællinger fylder mere end de positive.

På Randers Social- og Sundhedsskole er direktør Maria Dyhrberg Rasmussen ikke overrasket over rapportens overordnede konklusioner, men resultaterne kalder på, at alle i sektoren tager arbejdshandskerne på i bestræbelserne på at gøre fagene mere attraktive og derved øge rekrutteringen til uddannelserne, siger hun.

- Det er velkendte udfordringer som rapporten viser, og som skole har vi allerede i de seneste år igangsat mange af de initiativer som rapporten fremhæver. Vi har mange dygtige elever, der har søgt disse uddannelser på grund af den faglighed og de opgaver, der ligger i fagene, og vi får fortsat mange ansøgere til uddannelserne. Så vi er på rette vej, men det er klart, at der skal gøres mere, siger Maria Dyhrberg Rasmussen.

Alle må tage ansvar

Hun lægger særlig vægt på, at der er behov for at tydeliggøre, at der ikke er tale om én SOSU-uddannelse, men to uddannelser til enten social- og sundhedshjælper eller den længere uddannelse til social- og sundhedsassistent, der giver flere kompetencer og arbejdsopgaver. Samtidig er det vigtigt, at den gode fortælling om de to fag kommer indefra sektoren fra medarbejdere, arbejdsgivere, fagforeninger og det politiske niveau.

- Der er stadig et stort arbejde forude med at udbrede viden om fagene, og vi kan konstatere at en del af de negative historier kommer indefra. Vi er meget optagede af at arbejde med vores elevers faglige stolthed, så de selv kan være med til at løfte fagets anseelse, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Det er nødvendigt, at alle i sektoren tager ansvar og går sammen om at tegne billedet af to fag med høj faglighed, hvor vi er stolte af vores fag, hvis vi skal rydde ud i de negative billeder af faget, siger hun.

Samarbejde om at udbrede viden er nøglen

Rapporten anbefaler blandt andet, at der etableres tættere samarbejder mellem grundskoler og uddannelserne for, at de unge får et større indblik i social- og sundhedsuddannelserne. Og netop oplysningsarbejdet ude i grundskolerne er vigtige ifølge Maria Dyhrberg Rasmussen.

De seneste år har skolen etableret flere samarbejder med lokale skoler, der skal give elever og lærere mulighed for at lære social- og sundhedsfagene at kende. Blandt andet ved at lave samarbejder om valgfag for 8. klasser, der foregår på social- og sundhedsskolen og senest har lærere og UU-vejledere på Djursland været i minipraktik, hvor de har fået et indblik i skolens uddannelser.

 - Der ligger en vigtig opgave i at skabe endnu bedre oplysning om fagene, særligt ude i grundskolen hos både elever, forældre og lærere, så eleverne kan tage et kvalificeret uddannelsesvalg med den relevante viden om uddannelserne. Vi har allerede flere gode samarbejder med vores samarbejdskommuner netop om at udbrede viden om fagene. Vi kan se, at det flytter noget ganske langsomt, og det er vigtigt, at vi fortsætter og udbreder de samarbejder til endnu flere, siger Maria Dyhrberg Rasmussen.  

Hele rapporten Analyse af social- og sundhedsfagenes image og imageudfordringer fra VIVE kan læses her.