Flere arbejdsområder ansætter pædagogiske assistenter

Pædagogiske assistenters kompetencer og professionalisme vinder i stigende grad anerkendelse inden for flere og flere arbejdsområder. Det viser en ny rapport, som social- og sundhedsskolerne i Region Midtjylland og Via University College netop har offentliggjort. Det vækker både begejstring og bekymring hos parterne.

”Den positive udvikling glæder os selvfølgelig meget som uddannelsesinstitutioner og repræsentanter for fremtidens velfærdsmedarbejdere,” siger direktør på Randers Social- og Sundhedsskole, Maria Dyhrberg Rasmussen, på vegne af social- og sundhedsskolerne i Region Midtjylland samt Via University College, der netop har offentliggjort en ny rapport om pædagogiske assistenters beskæftigelse. Rapporten viser, at antallet af beskæftigede dimittender er steget stødt siden 2013.

”Men resultaterne i vores nye rapport rummer også en bekymring i forhold til betydningen for faglært arbejdskraft på det pædagogiske område. Dimensioneringsaftalen fra 2016 har medført, at vi i 2019/2020 vil uddanne færre end halvt så mange pædagogiske assistenter, som vi uddanner i 2018. Det harmonerer ikke med, at vi samtidig oplever en stigende efterspørgsel på de pædagogiske assistenter,” tilføjer hun.

Fra vikar til klassepædagog

Væksten i antallet af ansatte pædagogiske assistenter kan blandt andet spores hos specialskoler og

-institutioner samt inden for ældre- og sundhedsplejen. Det arbejdsområde, hvor væksten er størst, er dog døgn- og revalideringsinstitutioner, hvor hele seks gange så mange dimittender blev ansat i 2016 sammenlignet med 2012. Endnu et område med markant vækst er skoleområdet, hvor der er sket en tredobling i antallet af ansatte pædagogiske assistenter i samme periode.

En af de skoler, der har fået øjnene op for pædagogiske assistenter, er Skæring Skole ved Aarhus. Her søgte pædagogisk assistent, Laura Enevoldsen, et syvugers vikariat for en pædagogstilling, men skolens pædagogiske leder endte med at forlænge hendes vikariat som klassepædagog ad flere omgange. Sidste vikariat var af et halvt års varighed. 

”Jeg kendte ikke til de pædagogiske assistenters specifikke kompetencer, før jeg mødte Laura. På Skæring Skole ansætter vi pædagoger, som klassepædagoger, men i vikariater kan dette være en udfordring. I sådanne situationer ansætter vi de medarbejdere, der er bedst egnede. Når medarbejdere har kompetencer og kendskab til børn og kolleger, giver det god mening og kontinuitet, at ansætte pædagogiske assistenter. Laura har altid været vellidt blandt kollegaer og elever, så selvfølgelig ville vi gerne have hende ansat”

Øget behov for faglært pædagogisk personale

Konklusionerne i uddannelsesinstitutionernes rapport understøttes af en ny Cowi-analyse, ’Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland’. Her viser tekniske fremskrivninger forventede rekrutteringsudfordringer allerede fra 2019 og en decideret mangel på pædagogiske assistenter fra 2020.

Selv inden for det klassiske arbejdsområde, daginstitutionerne, er antallet af ansatte pædagogiske assistenter øget de seneste år. Og ifølge analysen er der udsigt til, at også dette område får brug for mere faglært personale i fremtiden:

”Efterspørgslen vil sandsynligvis også blive påvirket af de øgede krav til indlæring inden for daginstitutionsområdet og dermed af de øgede krav til pædagogisk faglighed i daginstitutionerne. Det kan betyde, at der i de kommende år vil blive ansat flere pædagogiske assistenter på bekostning af de ikke-faglærte pædagogmedhjælpere.”

Fakta om rapporten: ’Pædagogisk Assistent – En rapport om faggruppens beskæftigelse i Region Midtjylland’

  • Rapporten, ’Pædagogisk Assistent – En rapport om faggruppens beskæftigelse i Region Midtjylland’, er udarbejdet i et samarbejde mellem social- og sundhedsskolerne i Region Midtjylland samt Via University College
  • Rapporten er en opfølgning på en tilsvarende rapport udarbejdet i 2016: ’Pædagogisk Assistent – En rapport over uddannelsens popularitet og beskæftigelsesstatistik i Region Midtjylland’
  • Rapportens konklusioner bygger på data indhentet fra landsdækkende dimittendanalyser samt fra Danmarks Statistik.
  • Foruden faktuelle konklusioner og grafer rummer rapporten interviews med færdiguddannede pædagogiske assistenter og arbejdsgivere, der fremstår som aktuelle eksempler på pædagogiske assistenters betydning i praksis
  • Rapporten er vedhæftet som PDF-fil

Fakta om Cowi-rapport: ’Behovet for velfærdsuddannede i Region Midtjylland’

  • Rapporten af udarbejdet af Cowi for Region Midt og KKR Midtjylland
  • Undersøgelsen peger på, at der særligt kommer til at mangle SOSU-assistenter, pædagogiske assistenter, hospitalsserviceassistenter, sygeplejersker og radiografer.
  • Rapporten ser ud fra en fremskrivning på fremtidens behov for faggrupperne Bioanalytikere, Ergoterapeuter, Ernæring og sundhed, Fysioterapeuter, Hospitalsserviceassistenter, Jordemødre, Lægesekretærer, Radiografer, Social- og sundhedshjælpere, Social- og sundhedsassistenter, Folkeskolelærere, Pædagoger, Pædagogiske assistenter, Socialrådgivere og Sygeplejersker.
  • Find hele rapporten her

 

Læs mere om pædagogisk assistentuddannelsen her

Link til rapporten om pædagogiske assistenters beskæftigelse i region midtjylland