PAU: 25 år med høj faglighed, pædagogik og praktisk læring

Mandag d. 3. oktober 2022

I år fylder den pædagogiske assistentuddannelse 25 år. Eleverne er glade for uddannelsen, der byder på masser af praktisk læring.

Randers Social- og Sundhedsskoles festsal er fyldt til bristepunktet med glade og forventningsfulde elever og deres familier. Der er dimission for skolens nyest udklækkede pædagogiske assistenter, der kort efter kan gå op til deres underviser og modtage deres eksamensbevis som bevis på, at de nu er færdiguddannet.

Blandt de 30 nye pædagogiske assistenter er Jens Thuesen og Jonathan Lützop Thingaard. De er trukket i de pæne jakkesæt med orange tilbehør, der matcher uddannelsens orange hue.

For det er en festdag for de to og resten af deres holdkammerater, der efter tre års uddannelse er klar til at tage ud og arbejde i daginstitutioner, på skoler og i specialområdet. 

Uddannelsen efter grundforløbeter bygget op af lige dele skole og praktikforløb og den vekselvirkning har Jens Thuesen og Jonathan Lützop Thingaard været glade for. Dels føler de sig rigtig godt klædt på til at træde ud på arbejdsmarkedet, og så har det været en rigtig god måde at lære på.  

- Når vi veksler mellem praktik og skole, så vi får sat den teori, vi lærer på skolen i spil i det praktiske arbejde. Det giver en helhed, når teorien ikke bare bliver liggende på skolen og det gør også, at det vi lærer på skolen, bliver mere meningsfuldt for os undervejs, når vi arbejder med det, siger Jens Thuesen.

En ting er, hvad der står i bøgerne. Noget andet er, hvordan virkeligheden ser ud, når man skifter sine klassekammerater ud med børnene i børnehaven, når man skal gennemføre en pædagogisk aktivitet, fortæller Jonathan Lützop Thinggard

- Når vi udvikler og lærer pædagogiske aktiviteter på skolen, så kan vi prøve det af i praksis efterfølgende. Det er en fordel, da der er stor forskel på om vi udfører det på skolen eller i praksis. Vi lærer at tilpasse aktiviteterne målgruppen, så det kan se ud på én måde til børn og på en helt anden måde til voksne, siger han.

Med eksamensbeviset i hånden går de to i forskellige retninger. Jens Thuesen skal arbejde i en børnehave og senere læse videre til friluftsvejleder, mens Jonatan Lützop Thinggard vil ud og arbejde med børn og unge med særlige behov.

Under uddannelsen har eleverne, udover i børnehaver, været i praktik på specialområdet og der bliver ansat flere pædagogiske assistenter på specialområdet i disse år

- Jeg har været i praktik på specialområdet, og det har gjort, at jeg gerne vil arbejde inden for det område. Så det skal jeg i gang med. Hverdagen er helt anderledes end i en børnehave, jeg arbejder med børn med helt andre udfordringer, og det synes jeg er spændende. Det er nogle andre udfordringer, jeg står med som fagperson og det er bare så meningsfuldt for mig at arbejde med det, siger han.

Der kommer flere pædagogiske assistenter

Pædagogiske assistenter skal fylde mere i daginstitutionerne i fremtiden, mener direktør.

Lige nu er kun syv procent af de uddannede medarbejdere i landets daginstitutioner er pædagogiske assistenter, mens omkring hver tredje ansat er pædagogmedhjælpere uden en faglært pædagogisk uddannelse.

Det er for mange ufaglærte, mener direktør på Randers Social- og Sundhedsskole, Maria Dyhrberg Rasmussen, der gerne ser, at kommunerne uddanner og ansætter endnu flere pædagogiske assistenter for at øge andelen af faglærte og komme i mål med minimumsnormeringer, der skal være udmøntet i 2025. 

- Når kommunerne på baggrund af minimumsnormeringerne ønsker at øge andelen af faglært personale i dagtilbuddene, kan de i endnu højere grad kigge i retning af pædagogiske assistenter. De besidder en pædagogisk faglighed, som i samspil med pædagogerne kan være med til at løfte kvaliteten i dagtilbuddene og der er masser af potentiale i at uddanne flere i fremtiden, siger Maria Dyhrberg Rasmussen.

- Skolen har gode samarbejder med kommunerne om at uddanne pædagogiske assistenter, særligt på den såkaldte EUV1-ordning, hvor pædagogmedhjælpere med mindst 2 års erfaring kan tage uddannelsen på under et år. Senest har skolen det sidste år uddannet 24 pædagogmedhjælpere og dagplejere fra Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, og der er startet et hold op på skolens afdeling i Grenaa, samt endnu et hold med medhjælpere fra Randers Kommune og Favrskov Kommune på afdelingen i Randers.  

Det glæder skolens direktør Maria Dyhrberg Rasmussen, at pilen peger i en mere positiv retning for de pædagogiske assistenter.

- Vi oplever, at der bliver uddannet og ansat flere pædagogiske assistenter end tidligere, og at de får en større rolle i at bidrage til en endnu højere kvalitet i dagtilbuddene. Der er dog stadig et stykke vej at gå for at øge procentdelen af faglærte, men med vores gode partnerskaber med vores samarbejdskommuner om at uddanne pædagogmedhjælpere og en generel større vilje til at se de pædagogiske assistenters vej i kommunerne, er vi på rette vej, siger Maria Dyhrberg Rasmussen.

Norddjurs Kommune løfter kvaliteten med flere pædagogiske assistenter

På Randers Social- og Sundhedsskole uddanner man i øjeblikket ufaglærte pædagogmedhjælpere fra Norddjurs Kommune til pædagogiske assistenter.

I Norddjurs Kommune har man sat ambitiøse mål for at øge andelen af faglært personale i kommunens dagtilbud, en af vejene dertil at tilbyde en uddannelse til kommunens pædagogmedhjælpere og dagplejere. 

- Vi har et ønske om at løfte uddannelsesniveauet blandt vores personale. Hvis vi skal skabe gode vilkår for vores børn, så kræver det, at vi har personale som kan reflektere og igangsætte pædagogiske handlinger og indsatser, siger konstitueret velfærdsdirektør i Norddjurs Kommune Lene Mehlsen Thomsen.

De første 24 blev færdiguddannet i august og en uge efter startede yderligere 18 elever. I kommunens institutioner er det mærkbart, hvilken faglighed de bringer med tilbage, fortæller Lene Mehlsen Thomsen.

- Lederne kan mærke, at de har fået nogle andre medspillere ind i institutionerne. De kommer tilbage med en stærk teoretisk ballast og en højere faglighed og kan i højere grad bidrage til de pædagogiske drøftelser, siger hun. 

Den pædagogiske assistentuddannelse:

  • Uddannelsen er en erhvervsuddannelse for unge under 25 år, og varer normalt 2 år og 6 uger plus et eller to grundforløb på hver 20 uger.
  • Uddannelsen udbydes ligeledes som en EUV (erhvervsuddannelse for voksne) for ansøgere, der er over 25 år, der allerede har en anden uddannelse eller erfaring med pædagogisk arbejde. I dette tilfælde varer uddannelsen normalt 42 uger, da man får merit for oplæringsforløbene.
  • En pædagogisk assistent kan få job i i vuggestuer, børnehaver, på skoler og i SFO/fritidsklubber eller som dagplejer i eget hjem. De kan også arbejde med børn, unge og voksne handicappede i fx botilbud.

De 24 nyudklækkede pædagogiske assistenter fra Norddjurs og Syddjurs Kommune