Ny podcast om verdensmålene på vej

Randers Social- og Sundhedsskole, Paderup Gymnasium og Tradium er gået sammen i et nytænkende projekt om at skabe podcast til undervisningen. Målet er at gøre eleverne klogere på FN’s verdensmål.

Høretelefonerne på, et tryk på knappen og måske en gåtur i det gode vejr. Det kan blive en del af fremtidens undervisning for eleverne, når de tre Randers-skoler Paderup Gymnasium, Randers Social- og Sundhedsskole og Tradium går sammen om at skabe en ny podcast om FN’s verdensmål.

Alle tre skoler er UNESCO verdensmålsskoler, og med podcasten skal verdensmålene bringes endnu tættere på elevernes verden.

- Som uddannelsesinstitutioner og verdensmålsskoler er vi meget optagede af FN’s verdensmål, og vi arbejder dedikeret med at uddanne og danne vores elever til at prioritere mere bæredygtigt – både privat og professionelt. Derfor har vi valgt at gå nye veje i vores måde at formidle viden til eleverne på, og et samarbejde på tværs af de tre uddannelsesinstitutioner gør os kun stærkere, forklarer René Dybdal, der er udviklingschef på Randers Social- og Sundhedsskole.

Podcasten er planlagt til 11 afsnit, hvor både eksperter, medarbejdere og elever deltager og kommer med deres perspektiv på, hvordan arbejdet med FN’s verdensmål kan indgå i vores fælles hverdag.
Projektet er målrettet elever på landets ungdoms- og erhvervsuddannelser, og udover de 11 podcastafsnit, udvikles der også undervisningsmateriale samt tilhørende underviserguide, der bliver frit tilgængeligt for alle interesserede.

På Randers Social- og Sundhedsskole har man tidligere produceret podcasten Omsorg på Nye Veje, der handler om innovation i velfærdssektoren, og podcast har vundet indpas som undervisningsmateriale hos både elever og undervisere. 

- For at bibeholde vores høje niveau på uddannelserne kigger vi hele tiden efter de nyeste måder at formidle på, og podcast er et medie som særligt er i vækst blandt unge. Derfor har vi valgt at inddrage netop lyd i undervisningen”, siger René Dybdal.

Projektet er støttet med midler fra Region Midtjyllands uddannelsespulje, og de første afsnit i podcastserien udkommer efter sommerferien. Podcasten vil kunne lyttes på alle relevante platforme.