Nyt skoleprojekt vil vende unges mistrivsel

Flere og flere unge mistrives, og det går ud over deres hverdag og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. På Randers Social- og Sundhedsskole vil et nyt projekt vende kurven.

Næsten halvdelen af alle unge mellem 16 og 25 år mistrives. Det viser et forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning fra 2022, og den tendens nikker man genkendende til på Randers Social- og Sundhedsskole.

Skolen oplever, at flere elever kan have svært ved at deltage i undervisningen, og det kan føre til frafald. Derfor er Randers Social og Sundhedsskole nu gået sammen med DCUM, FGU Midt-Vest og Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier i et projekt, finansieret af Region Midtjylland, der skal vende udviklingen i klasselokalerne. 

Projektet skal undersøge og afprøve i praksis, hvad der er på spil i mødet mellem de unge og skolen og styrke de unges fællesskab, forklarer uddannelseschef Jesper Skorstengaard.

- Som uddannelsesinstitution har vi plads til alle, og vi ser den enkelte elev som en ressource. Som tilbud skal vi være inkluderende og udvikle vores undervisning, så den passer til elevernes behov, forklarer han afsluttende.