Velfærdselever udfordrede egne grænser i Finland

Siden 16-årige Sine Hornbek Larsen startede på EUX Velfærd på Randers Social- og Sundhedsskole har hun udfordret mange af sine egne grænser. Først da hun gik imod strømmen i den gymnasieorienterede venneflok. Efterfølgende da hun skulle lære at komme helt tæt på andre mennesker i SOSU-faget. Og senest da hun i 12 dage modtog al undervisning på engelsk i forbindelse med klassens studietur til Finland.

 

”Den største udfordring i Finland var at stille sig op foran en fremmed klasse og snakke engelsk. Men der var ikke rigtig nogen udvej, for de forstod jo ikke dansk, og vi kunne ikke tale finsk,” griner Sine Hornbek Larsen, da hun bliver spurgt ind til klassens studietur til Finland i januar. ”Det var en kæmpe oplevelse både fagligt og socialt at møde en ny kultur. Vi fik et rigtig godt indblik i, hvordan de for eksempel arbejder med rehabilitering, og det var meget spændende at få nye perspektiver på vores fag på den måde,” uddyber hun. 

EUX Velfærd er en ny uddannelse

Studieturen til Finland er gennemført som et mobilitetsprojekt, Randers Social-og Sundhedsskole har søgt midler til under EU-tilskudsprogrammet Erasmus+.

 ”EUX er stadig et forholdsvis nyt uddannelsesspor for os, så vi orienterer os hele tiden mod udviklingspotentialer for at sikre den bedst mulige kombination af en erhvervsfaglig- og en gymnasial uddannelse,” forklarer Else Ravn Rasmussen, der er vicedirektør og uddannelseschef for social- og sundhedsuddannelserne på Randers Social- og Sundhedsskole.

 ”EUX-eleverne bliver generelt udfordret lidt ekstra, fordi de skal nå mere end på et almindeligt STX- eller EUD-spor. Derfor engagerer vi os som skole løbende i forskellige motiverende tiltag som for eksempel studieturen til Finland. Med lige præcis den her studietur ønskede vi gennem tværkulturel læring at give eleverne et ekstra fagligt perspektiv. Vi mener, at den form for faglige dannelsesrejser vil have stor værdi for elevernes fremtid inden for velfærdssektoren, uanset om de vil være social-og sundhedsassistenter eller ønsker at læse videre,” slutter hun.

Spring ud i det

Sine Hornbek Larsen nikker genkendende til det med den faglige dannelsesrejse. Hun har lært rigtig meget på turen, og hun mener selv, det blandt andet skyldes, at hun bare sprang ud i alle udfordringerne. For eksempel da de den første uge blev inviteret med ud at bade i en tilfrosset sø, og alle syv EUX-elever samt deres underviser kom i vandet flere gange:

”I Finland lærte jeg, at man bare skal springe ud i tingene. Ikke kun i issøen men også de andre udfordringer. Inden turen var jeg for eksempel lidt skeptisk i forhold til at skulle snakke engelsk hele tiden og modtage al undervisning på engelsk. Men det var slet ikke så slemt. Faktisk er jeg blevet meget bedre til engelsk efter turen,” fortæller hun

EUX udvider horisonten

Det er ikke kun i Finland, Sine Hornbek Larsen har udfordret sine grænser og udvidet horisonten:

”I starten af uddannelsen var det grænseoverskridende for mig at skulle helt tæt på andre mennesker og bruge mig selv så meget. I folkeskolen handlede undervisningen ligesom bare om de enkelte fag. På EUX Velfærd bruger man sig selv rigtig meget, og det har været en udfordring for mig at lære,” siger hun og fortsætter:

”Lige nu drømmer jeg om at blive fysioterapeut, men jeg er kun 16, så jeg kan stadig nå at ombestemme mig. Derfor er jeg rigtig glad for, at jeg med min EUX får en gymnasial uddannelse, så jeg har alle muligheder for videreuddannelse bagefter.”

 

Læs mere om EUX Velfærd

 

 

Læs hele artiklen i Randers Amtsavis her