Eksperimenter gør eleverne bedre

På Randers Social- og Sundhedsskole er der gang i en hel masse eksperimenter. Ikke kun i naturfag, men på hele skolen. Med projektet ”Den eksperimenterende organisation” er formålet blandt andet at blive bedre til at tænke nyt og dermed give eleverne en bedre undervisning.

Gitte Risgaard Sørensen og Sven Elmgreen, som begge underviser i naturfag på grundforløb 2, har sat fokus på et eksperiment, der skal gøre eleverne mere trygge ved at fremlægge. ”Vi oplever, at mange elever er usikre på, hvordan eksamenssituationen foregår, og de vil gerne have mere feedback i forhold til, hvordan de klarer sig undervejs i grundforløbet, så de er mere sikre på, hvordan de skal agere til eksamen”, forklarer Sven Elmgreen. 

”Samtidig har vi også mange elever, som synes, at naturfag er skræmmende. Og det vil vi selvfølgelig også gerne ændre på. Vi har arbejdet på at give naturfag et positivt image ved at bruge nogle nye metoder i vores undervisning, og det har haft en effekt. Når man giver en tilbagemelding som feedback, kan man jo nærmest ikke undgå at være anerkendende, og det kan vi mærke, at vores elever tager til sig”, uddyber Gitte Risgaard Sørensen.

 

Feedback giver resultater
Gitte og Svens eksperiment handler om faglig refleksion og feedback. I modsætning til før, hvor der var teoriundervisning i ugevis og repetition op til eksamen, så er undervisningen nu opdelt i emner, der hver afsluttes med en fremlæggelse og feedback. Det kan være kost & energi eller mikroorganismer, hvor eleverne lærer, hvordan man mindsker smitteveje. Rengøringsmidler indgår også i naturfagsundervisningen, så eleverne lærer, hvordan det enkelte middel reagerer, når de senere skal vaske tøj hos Fru Jensen i ældreplejen. Fremlæggelsen efter hvert emne foregår i grupper, hvorefter eleverne får feedback fra deres underviser. Enten her og nu i mundtlig form, eller via en screencast, som er en video, hvor underviseren giver sin feedback ift. elevens læringsmål.

Jannie Otkjær og Enja Abdene har oplevet Gitte og Svens nye undervisningsform og feedback i praksis. ”Det virker godt. Jeg kom her med en opfattelse af, at jeg slet ikke duede til naturfag. Men måden de forklarer det på, og det, at vi får prøvet at fremlægge, gør, at jeg er blevet mere tryg ved faget. Jeg er heller ikke længere så nervøs for at fremlægge”, fortæller Jannie Otkjær.

For Enja betyder det noget, at naturfag er relateret til hverdagen: ”Vi får lov til at stå med det i hænderne, når vi for eksempel skal teste, hvordan forskellige typer vaskepulver virker. Og så kan jeg godt li’, at vi får feedback i løbet af vores grundforløb. Når vi skal fremlægge, og læreren eller hele klassen giver feedback på det, så lærer vi også mere. Det bliver lidt ligesom en eksamen”.

Alle elever får feedback
Eleverne får ikke karakterer i deres feedback, men alle får input til, hvor de kan forbedre sig – også dem der ligger til et 12-tal. ”Hvis jeg blot giver en karakter, så vil nogle tænke: det er fint, jeg skal ikke gøre noget anderledes. Med feedback får jeg mulighed for at give eleverne nogle ledetråde, som man kan arbejde videre med og blive endnu bedre”, fortæller Sven Elmgreen.

Gitte og Sven har allerede haft flere hold til eksamen, efter at de har eksperimenteret med den nye undervisningsform. Hvordan gik det så? ”Jo, eleverne klarede sig rigtig godt til eksamen”, svarer Gitte med et bredt smil.

 

Læs også historien: Fra forandringsparate til forandringsdrevne