SOSU-uddannelserne oplever fremgang

Det går den helt rigtige vej for Randers Social- og Sundhedsskole, der mandag morgen kunne byde 147 nye elever velkommen på skolens to afdelinger. Det er markant flere end sidste års januarstart.

Randers Social- og Sundhedsskoles to afdelinger i Randers og Grenaa var mandag morgen fyldt med 147 nye elever, der starter på grundforløbet på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, og 31 nye elever på grundforløbet for den pædagogiske assistentuddannelse.  

 Sammenlignet med januarstarten sidste år, så er tilgangen af elever særligt markant på skolens SOSU-uddannelser, hvor der er i år er kommet 26 procent flere elever på årets første optag.

 Flere elever til flere pladser

Der er et stort behov for nye social- og sundhedshjælpere og assistenter de kommende år. I 2020 har Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommune, som skolen uddanner elever til, øget antallet af elevpladser. Mandagens nye elever er det første optag ud af tre i år, og til august skal de fylde de små 100 pladser ud på uddannelsernes hovedforløb.

 Efter at have oplevet aktivitetsnedgang i de seneste år, så glæder det skolens direktør Maria Dyhrberg Rasmussen, at flere elever har valgt en fremtid inden for social og sundhed.

 - Vi glæder os selvfølgelig over, at så mange elever har valgt en karriere inden for sundheds- og omsorgsområdet. Vi har fået tildelt 25 % flere uddannelsespladser i år, så det lover godt, at vi med årets første optag ser ud til at kunne udfylde de ekstra elevpladser til august. Og så håber vi på, at fremgangen også holder ved på de kommende to optag i år, siger hun.

 Samarbejde om rekruttering giver pote

I øjeblikket kører en landsdækkende kampagne for at få flere ind i faget, og skolen har sammen med kommunerne startet forskellige initiativer for at sætte ekstra fokus på at rekruttere nye elever. Blandt andet gennem forløbet Før-SOSU, hvor ledige kan komme i et forberedende forløb til uddannelsen.

Det øgede samarbejde om rekruttering er en del af forklaringen på fremgangen, mener Maria Dyhrberg Rasmussen.

 - Der er etableret et øget samarbejde med kommunerne om initiativer for at rekruttere nye elever og det ser ud til at give gevinst nu. Samtidig viser fremgangen også, at der atter er stor interesse for at arbejde inden for faget, og at vi tilbyder uddannelser, der appellerer til elever, som vil arbejde med mennesker og skabe sig en spændende karriere inden for sundhedsområdet, siger hun.

 I alt er 118 elever startet på afdelingen i Randers og 29 har haft første dag på skolens afdeling i Grenaa.

 Fakta:

Randers Social- og Sundhedsskole optager nye elever tre gange om året; i januar, maj og oktober.

Efter grundforløb 2 på 20 uger kan eleverne gå videre til hovedforløbet, hvor de ansættes som elever i kommunerne og skiftevis er i praktik og i skoleforløb.

Hovedforløbet for social- og sundhedshjælpere tager et år og to måneder, mens hovedforløbet for social- og sundhedsassister tager to år og ni måneder.