Fra forandringsparate til forandringsdrevne

”Vi eksperimenterer, fordi vi gerne vil skabe en kultur på skolen – blandt medarbejdere og ledelse – hvor vi bliver gode til at prøve nye ting af. Hvordan kan vi gøre tingene bedre? Det er det spørgsmål, som vi hele tiden skal stille os selv”, fortæller Else Ravn Rasmussen, der er vicedirektør på Randers Social- og Sundhedsskole. Else står i spidsen for projektet ”Den eksperimenterende organisation”, som er et internt udviklingsprojekt, der strækker sig over tre år.

Man skal lære af egne og andres eksperimenter
Et af succeskriterierne i projektet er, at skolens medarbejdere begynder at opbygge en tankegang, hvor man kontinuerligt tænker i eksperimenter. Man skal turde teste sine ideer af – også dem der måske viser sig ikke at virke. En vigtig del af projektet er derfor også, at man evaluerer på sine nye idéer, så man selv og andre kan lære af dem. Om eksperimentet lykkes eller ej, er det vigtigt, at den erfaring bliver delt med andre.

En fremtid med forandringer kræver nye idéer
Randers Social- og Sundhedsskole har fået midler fra Statens Center for Kompetenceudvikling til projektet, og firmaet Innovationlab er hentet ind som ekstern konsulent. ”Med så stort et organisatorisk udviklingsprojekt har vi brug for få nogle øjne på udefra. Nogle der skubber på og viser os fremtiden”, forklarer Else Ravn Rasmussen.

”Digitaliseringen påvirker alle brancher og organisationer, ingen kan se sig fri for at blive berørt, og det vil kræve nogle nye kompetencer at kunne klare sig succesfuldt i de næste år. Det kræver tid, lyst, vilje og energi, men lader man være og står stille, så svarer det faktisk til at gå baglæns i dag, med den hast udviklingen har. Så værdien i innovation er relevans, overlevelse og muligheder for at trives i den nye verden”, siger Louise Opprud Jakobsen, Head of New Ways of Working hos Innovationlab.

”Det er vigtigt for os, at vi udvikler os og flytter organisationen. Midt i digitaliseringen og alle de eksterne omvæltninger, som vi møder, skal vi holde os relevante, så vi også fremover kan levere god undervisning til vores elever. Vi skal gå fra at være forandringsparate og reaktive - til at vi er forandringsdrevne og proaktive”, fortæller Else Ravn Rasmussen.

 

Læs også historien: Eksperimenter gør eleverne bedre