Debat: En ældrepleje af høj kvalitet er et fælles ansvar

Af:

Maria Dyhrberg Rasmussen, Direktør, Randers Social- og Sundhedsskole

Søren Jørgensen, social- og sundhedsassistentelev, medlem af elevrådet på Randers Social- og Sundhedsskole

Hvis vi vil øge kvaliteten af ældreplejen, bør vi fokusere på at sikre de rette kompetencer for personalet. At yde den rette omsorg med borgeren i centrum og at kunne kommunikere med sin borger bunder i en høj faglighed som kræver træning under uddannelse og vedligeholdelse i form af efteruddannelse.

Som elever og uddannelse inviterer vi til en styrket dialog om, hvordan vi i samarbejde med kommunerne klæder hinanden på til at løfte den opgave sammen for fremtidens social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

I juli sendte TV2 dokumentaren ”Plejehjemmene bag facaden”, hvor der med skjult kamera blev vist situationer som ingen kan eller skal forsvare. Her er der tale om et omsorgssvigt og et menneskesyn vi som elever og uddannelsesinstitution på ingen måder genkender fra vores hverdag, og det afviger fra den faglighed, vi som fagpersoner kerer om at udvise og handle efter.

Dokumentaren viste heldigvis også situationer, hvor omsorgen og nærheden skinnede tydeligt igennem, som en morgen, hvor en plejer bruger en halv time på at hjælpe den demensramte Niels i tøjet om morgenen og huske ham på, at han fik sin kam med sig i lommen.

Det er disse gode eksempler, at vi som elever og uddannelse stræber efter at skabe. Dedikerede og dygtige fagpersoner, der brænder for at yde den bedste omsorg, der løfter livskvaliteten for de ældre.

Eksemplerne fra dokumentaren giver anledning til at se på, hvordan vi som uddannelsesinstitutioner i samarbejde med kommunerne kan understøtte at plejepersonalet bliver endnu dygtigere og derigennem minimere uhensigtsmæssige situationer.

Der er allerede indledt samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg her på Randers Social- og Sundhedsskole om at se på, hvordan vi kan kvalificere uddannelserne endnu mere, og vi er fokuserede på, at uddannelsernes indhold matcher, understøtter og udvikler den praksis, som eleverne uddannes i og til.

Det er en fælles opgave og et fælles ansvar at sikre en værdig ældrepleje af en høj kvalitet. Vi vil som skole og elever tage vores del af ansvaret for at uddannelserne styrkes og tilbyde efteruddannelse, der øger medarbejdernes kompetencer, der derigennem kan højne kvaliteten og udviklingen i faget.

Vores ambition er, at vi gennem en styrket dialog med vores samarbejdspartnere skaber fundamentet for en værdig ældrepleje, der bygger på høj faglighed og en omhyggelig og samvittighedsfuld omsorg med mennesket i centrum.