Udsigt til job og en normal hverdag i Danmark: Ukrainere kommer i uddannelse inden for ældreplejen

Iryna, Liliia og Alona går i et uddannelsesforløb på Randers Social- og Sundhedsskolen, og de er glade for muligheden for at få uddannelse og udsigt til et job i Danmark.  

Samme dag som Rusland indledte deres invasion af Ukraine besluttede Liliia Kovalenko sammen med sin søn, svigerdatter og barnebarn at forlade hjemmet i landsbyen Vorzel tæt på hovedstaden Kyiv.

De blev vækket tidligt om morgen af lyden af bombefly og forstod hurtigt alvoren og flygtede til den vestlige del af Ukraine. 18 dage efter, den 11. marts 2022, ankom Liliia Kovalenko og familien til Danmark.

Stort set samme historie kan Alona Mialuk, og Iryna Kuhkaruk fortælle om tiden efter Ruslands invasion. Alona tog med sin svigerdatter og barnebarn til Danmark, hvor hendes søn i forvejen boede og arbejdede. Iryna forlod Kherson og kørte i familiens bil med hendes to døtre og hendes svigermor mod en ny tilværelse i Danmark. Hendes mand arbejder stadig i Ukraine.

De tre går nu på hold sammen på Randers Social- og Sundhedsskoles afdeling i Grenaa. I et forløb frem mod sommer modtager de sprogundervisning på sprogskolen, og de lærer om arbejdet i ældreplejen på social- og sundhedsskolen, så de efter forløbet kan arbejde i ældreplejen i Norddjurs Kommune.

Forløbene er startet op i et samarbejde med skolens samarbejdskommuner. På skolens afdeling i Grenaa er 19 ukrainske kursister startet på et forløb frem mod sommeren, hvor de modtager undervisning i sprog, dansk kultur og social- og sundhedsfag med henblik på at kunne arbejde ufaglært i ældreplejen i Norddjurs Kommune. Samtidig modtager de sprogundervisning på Job og sprog Djurs 

På skolens afdeling i Randers går 17 ukrainske kursister fra Favrskov Kommune i et lignende forløb, der skal klæde dem på til at arbejde ufaglært eller uddanne sig inden for ældreområdet. Ligeledes har Randers Kommune tidligere haft ukrainske kursister i et samlet forløb med social- og sundhedsskolen og sprogskolen.

Ud over undervisningen på skolen og sprogskolen kommer kursisterne i praktikforløb i kommunernes plejecentre.

 

Fra bankchef i Ukraine til plejecenter i Glesborg

Kort efter ankomsten til Danmark oversatte Liliia Kovalenko sit CV til dansk og forsøgte at finde et arbejde. På CV’et står der afdelingschef i en bank, men sprogbarrierer og lovgivning gjorde det svært.

- Det er svært at have erfaring fra en bank gennem 22 år og så finde sig selv i et fremmed land, uden at kunne sproget. Så skal man have lyst til at arbejde og en forståelse for, at man ikke kan finde et job inden for sit speciale, fortæller Liliia Kovalenko.

På en jobmesse fik hun øje på muligheden for at læse på social- og sundhedsskolen og få et job i ældreplejen. Hun startede på sprogskole, og gennem jobcentret kom hun først i praktik på Plejecenter Glesborg og fik en plads på holdet på social- og sundhedsskolen sammen med 18 andre ukrainske flygtninge.

- Jeg er meget glad for, at jeg har fået mulighed for at læse på social- og sundhedsskolen, for det er meget interessant, lærerigt, og vi har fremragende lærere. Hver af os kursister tror på, at vi efter endt eksamen vil vi kunne finde et job. Selvom vi ikke er blevet lovet noget endnu, så vil jeg virkelig gerne forblive optimistisk og tro på, at vi har et interessant liv og et stabilt job foran os, siger Liliia Kovalenko.

Hjælper med at blive integreret

Selvom hverdagen er fyldt med bekymringer om situationen i hjemlandet, så er de alle tre glade for de muligheder, de har for at få en normal hverdag i Danmark. Iryna Kuhkaruks to døtre er startet i skole i Grenaa, og hun er selv glad for at være i gang med uddannelsen.

- Jeg går på social- og sundhedsskolen fordi jeg gerne vil have et arbejde i Danmark. Lærerne er supergode og dygtige, og det giver os mulighed for hurtigt at integreres os i det danske samfund med sådan en uddannelse. Når vi har travlt med skole, så er der heller ikke så meget tid til at tænke på de dårlige ting derhjemme, siger hun. 

Flere gode gevinster

- Der er efterspørgsel på arbejdskraft inden for ældreområdet, så i samarbejde mellem sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet ser vi det som en god investering at tilbyde ukrainske flygtninge dette forløb. Målet er at sprogligt og fagligt at forberede dem på at komme i ufaglært arbejde eller i uddannelsesforløb inden for sundhedsområdet. De har ikke en ældresektor på samme måde i Ukraine, så de har brug for fagundervisning og gennem praktikkerne får de mulighed for at se om det er noget for dem, siger Laila Brandt Dyrbye, der er leder af Job og Udvikling i Jobcenter Favrskov.

På Randers Social- og Sundhedsskole ser man med tilfredshed på samarbejdet med kommunerne, der er en gevinst for både skole, kommuner og ikke mindst de ukrainske flygtninge, der deltager i forløbene.

 - Vi kan gøre dem klar til tage ufaglært arbejde inden for ældreområdet og vi ser det som en meningsfuld opgave, da vi både kan være med til at hjælpe de ukrainske flygtninge videre i deres liv her i Danmark, og samtidig kan de hjælpe med arbejdskraft i en trængt sektor, siger udviklingschef på Randers Social- og Sundhedsskole René Dybdal.

Sproget kan være en udfordring for kursisterne, når de skal lære fagtermer inden for pleje og omsorg og først lige er begyndt at lære dansk, men skolen oplever, at alle kursisterne går ind i opgaven med stor energi og en lyst til at lære.

- Det er forskelligt, hvor længe de har været i Danmark og hvor meget dansk de kan, så vi tilrettelægger vores undervisning efter det. Vi oplever kursister, der er glade for at være på skolen, og at det er en god kombination med undervisning på sprogskole og praktisk undervisning hos os. Vores undervisere oplever, at kursisterne har et stort gåpåmod og at de er meget opsatte på at tage forløbet, siger René Dybdal.

Fakta

Forløb for ukrainske flygtning

  • Forløbene er skabt i samarbejde mellem Randers Social- og Sundhedsskole og jobcentre, sprogskoler og sundhed- og omsorgsområderne i Norddjurs, Favrskov og Randers Kommune.
  • Formålet er at klæde kursisterne på til at tage ufaglært arbejde i ældreplejen i kommunerne og evt. kunne tage en uddannelsen inden for området.
  • Kursisterne modtager sprogundervisning på sprogskolen i kombination med undervisning i omsorg, sundhed og pleje på social- og sundhedsskolens afdelinger i Randers og Grenaa.
  • Ud over undervisningen kommer kursisterne også i praktik på kommunernes plejecentre.