Fra ufaglært til faglært: De pædagogiske assistenter vender tilbage i Grenaa

Norddjurs Kommune har sat som ambition at alle ufaglærte medarbejdere i daginstitutioner og dagplejere skal have en uddannelse. Et af de første skridt blev taget onsdag morgen på skolens afdeling i Grenaa, hvor 23 pædagogmedhjælpere og dagplejere startede på den pædagogiske assistentuddannelse.

Heidi Dalgaard Andersen, der er dagplejer i Grenaa, er en af de nye elever. De sidste 13 år har hun arbejdet som ufaglært dagplejer, og hun glæder sig til at tage en uddannelse inden for sit fag.

- Jeg er startet på uddannelsen, da jeg vil rigtig gerne udbygge min faglighed. Jeg har meget basisviden fra de sidste 13 års arbejde og har været på forskellige kurser, men jeg vil rigtig gerne dykke ned i faget og få mere faglig viden om det, jeg går og gør i hverdagen, siger hun.  

Selvom det er mange år siden, hun sidst har siddet på skolebænken, så har hun ikke haft betænkeligheder med at skifte dagligdagen med hendes dagplejebørn ud med undervisning de næste 42 uger, som hendes uddannelsesforløb på skolen tager, inden hun kan kalde sig pædagogisk assistent.

- Jeg er ikke skræmt af at være i skole igen. Vi er jo alle i samme situation på holdet her, og jeg har hørt, at der er meget gruppearbejde, og skolen er god til at tage imod os, så jeg har glædet mig rigtig meget til at komme i gang, siger hun.

Et fast tilbud til medhjælpere og dagplejere i Norddjurs

Alle ufaglærte medhjælpere og dagplejere med mindst to års erfaring kan tage uddannelsen på merit på bare 42 uger, så det er en oplagt mulighed for at opkvalificere medarbejderne i kommunerne.

Norddjurs Kommune vil øge andelen af faglært personale i dagtilbuddene, og udvalgsformand for Børne- og ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune, Mads Nikolajsen glæder sig over, at den pædagogiske assistentuddannelse vender tilbage til skolen i Grenaa, efter den blev lukket ned i 2016.

- I Norddjurs Kommune vil vi ved alle nyansættelser i dagtilbuddene ansætte uddannet personale, og derfor er det vigtigt, at vi også kan tilbyde vores mange dygtige medhjælpere og dagplejere en uddannelse. Ambitionen er, at det her bliver et fast tilbud for vores medhjælpere og dagplejere. Jeg er glad for, at vi kan starte et hold nu, og vi lægger i næste års budget op til, at vi kan starte flere hold i fremtiden, siger Mads Nikolajsen.

Behov for høj faglighed

Direktør på Randers Social- og Sundhedsskole Maria Dyhrberg Rasmussen ser frem til at kunne uddanne endnu flere pædagogiske assistenter på skolen i Grenaa i de kommende år.

- Det er rigtig glædeligt, at vi igen kan tilbyde uddannelsen i Grenaa. Vi vil som uddannelse naturligvis være medvirkende til at vi får løftet andelen af faglærte ude i institutionerne. Der er behov for en høj faglighed for at kunne tage bedst mulig hånd om børnene, og med den pædagogiske assistentuddannelse, kan vi tilbyde en oplagt mulighed for at opkvalificere ufaglærte pædagogmedhjælpere og dagplejere, der er ansat i kommunen, siger Maria Dyhrberg Rasmussen.