SOSU-konference baner vejen for ’tårnhøjt fagligt ambitionsniveau’

Ph.d.-studerende på Randers Social- og Sundhedsskole Anne-Birgitte Rohwedder giver sit oplæg "Undervisningsobservationer og feedback- hvad er meningen" på konferencen.

Tirsdag løb Danmarks første forskningskonference med fokus på SOSU-uddannelserne af stablen. Her mødtes over 150 forskere, SOSU-skoler, undervisere og fra hele landet for at diskutere, hvordan forskning kan styrke SOSU-uddannelserne i fremtiden.

SOSU Østjylland og Randers Social- og Sundhedsskole har indgået et forskningspartnerskab med Aalborg Universitet, der skal styrke SOSU-skolerne endnu mere i fremtiden, så de er rustet til at tilbyde undervisning af endnu højere kvalitet og tiltrække de mange elever, der er behov for i den danske plejesektor i fremtiden. 

Det samarbejde blev skudt i gang med konferencen, der blev afholdt på SOSU Østjylland i Aarhus. På konferencen blev deltagerne præsenteret for den hidtidige forskning inden for SOSU-uddannelserne inden fremtidens behov og muligheder blev diskuteret gennem flere sessioner. 

Fokus på at højne fagligheden

Formand for KL og Aarhus’ borgmester Jakob Bundsgaard åbnede konferencen og han håber at konferencen og det fremtidige arbejde med forskning inden for uddannelserne kommer til at spille en stor rolle i at sikre en høj faglig kvalitet i både uddannelserne og i løsningen af de samfundsopgaver som skolerne uddanner personale til.  

- Vi har brug for at endnu flere unge vælger en SOSU-uddannelse, så vi kan besætte de mange stillinger, der er rundt omkring i vores ældrepleje og på sundhedsområdet. De medarbejdere løser en helt fundamental opgave, og dem får vi brug for at gøre endnu mere for i den kommende tid. Vi skal skabe nogle virkelig gode arbejdspladser og have et tårnhøjt fagligt ambitionsniveau og det skal den her konference være med til at sætte fokus på, siger han. 

Uddannelserne skal være foran udviklingen

Det er indtil videre ikke særligt udbredt, at man i Danmark kigger med forskningsøjne på SOSU-faget, men de to skoler ser store muligheder og en nødvendighed i, at man bruger forskning til at udvikle uddannelserne.

 - Det er utroligt vigtigt, at vi fortsat har blik for, hvordan vi kan forny og udvikle vores uddannelser. Udviklingen i plejesektoren går hurtigt og derfor skal vi altid være opmærksomme på, at vores uddannelser er opdaterede og også gerne lidt foran. Her kommer forskning i uddannelserne til at gøre en forskel og understøtte os i denne udvikling, siger Maria Dyhrberg Rasmussen, der er direktør på Randers Social- og Sundhedsskole.

Begge skoler har de seneste år haft Ph.d.-studerende tilknyttet og har derigennem allerede set de gevinster, som forskningens nye øjne kan give til uddannelserne.

 - Forskning er en af vejene til, at vi sikrer udvikling og fortsat kvalitet i vores uddannelser, så vi også i fremtiden kan levere fagligt kvalificerede hænder til velfærdssektoren. Derfor vil vi også gerne udvide vores nye forskningsnetværk og få mere forsknings ind i SOSU-uddannelserne og vi har taget et rigtig godt første skridt med denne konference, siger Anette Schmidt Laursen, der er direktør på SOSU Østjylland.

Budskabet fra Jakob Bundsgaard var, at SOSU-forskning skal være vejen til ’et tårnhøjt fagligt ambitionsniveau’ i fremtidens ældrepleje.