Pædagogisk ledelse i EUD

Pædagogisk ledelse er for mange – både ledere og lærere – et nyt begreb og en ny måde at forstå og praktisere ledelse på. Der hersker derfor mange forskellige opfattelser af og holdninger til pædagogisk ledelse. Nogle opfatter ledelse tæt på undervisningen som en anerkendelse, andre ser det som kontrol. Nogle opfatter en klar pædagogisk retning som et brud på den såkaldte metodefrihed, andre ser det som en professionalisering. 

Pædagogisk ledelse kan skabe utryghed og misforståelser. Gennemsigtighed omkring formålet og intentionen med pædagogisk ledelse er med til at skabe fælles forståelse og opbygge et tillidsfuldt miljø. Det er derfor vigtigt, at ledelse og lærer er opmærksomme på at tale sammen og forsøge at skabe et fælles fodslag på tværs af organisationen. 

Ph.d.-studerende, Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder har forfattet en artikel om pædagogisk ledelse til forlaget Munksgaard. Artiklens formål er at definere pædagogisk ledelse og at give gode råd til, hvordan man med fordel kan gribe arbejdet med pædagogisk ledelse an. 

Du kan læse hele artiklen her