Hvor er der en faglært voksen?

Voksne hænder er vigtige i vores børns hverdag. Men faglærte voksne hænder er endnu vigtigere.

Med den nye regering er det forhåbentligt et velkommen til et stærkt samarbejde om at sikre en ”retfærdig retning” for Danmark. En retning, som gør Danmark til verdens bedste land at være barn i.

Vi kunne jo passende starte med landets daginstitutioner, hvor vores børn starter deres liv som samfundsborgere i vores alles velfærdsstat. Vi kunne starte med manglen på hænder og demonstrationerne under valgkampen.

Som direktør på en erhvervsskole, der uddanner pædagogiske assistenter, er jeg rigtig spændt på, hvordan du, Pernille Rosenkrantz-Theil, som børne- og undervisningsminister vil sikre kvaliteten på det pædagogiske område med minimumsnormeringer.

Voksne hænder er vigtige i vores børns hverdag. Men faglærte voksne hænder er endnu vigtigere. Det kræver faglighed at trøste efter en klemt finger, at hjælpe med at etablere gode relationer eller at understøtte udviklingen af nye færdigheder. Så kære minister, jeg tillader mig at spørge: ”Hvor er der en faglært voksen?” Minimumsnormeringer er ikke en garanti for faglighed og kvalitet. Og kvantitet alene sikrer ikke regeringens løfte om, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i.

Derfor er vi nødt til at prioritere fagligheden, og den prioritering behøver ikke være så kompleks. For fagligheden og kvaliteten er lige her. Hos vores pædagogiske assistenter, der med ca. to et halvt års uddannelse er fagligt kompetente og topmotiverede for at gøre en forskel og give vores yngste samfundsborgere en tryg, lærerig og stabil hverdag.

De pædagogiske assistenter er i dag en alt for lille del af det pædagogiske arbejdsmarked. Og de har været en alt for lille del af debatten om at sikre bedre forhold i landets daginstitutioner. Det håber jeg, at du nu vil ændre på.

Landets social- og sundhedsskoler kan tilbyde samfundet to gode løsninger.

  1. Vi kan uddanne flere faglærte voksne: Den pædagogiske assistentuddannelse er utrolig populær. Men fra 2016 blev antallet af uddannelsespladser til pædagogiske assistentelever på Randers Social- og Sundhedsskole skåret ned med 60 pct. Fra 63 tildelte pladser til nuværende blot 25 pladser. Hvis man politisk vælger at hæve antallet af uddannelsespladser, vil vi kunne uddanne mange flere faglærte voksne i fremtiden.
  2. Vi kan også opkvalificere de ufaglærte medarbejderes pædagogiske faglighed: Med to års relevant erhvervserfaring kan en ufaglært pædagogmedhjælper gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse på blot ét år. Ét år, og så ville den faglige kvalitet i vores daginstitutioner allerede være styrket markant.

Men for at realisere vores løsninger er det nødvendigt med politisk opbakning i form af flere uddannelsespladser og flere ansættelser af færdiguddannede pædagogiske assistenter. Og det er nødvendigt, at du politisk prioriterer en systematisk opkvalificering af ufaglærte medarbejdere på det pædagogiske område.

Hvis Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, har vi brug for, at du og dine politikerkollegaer prioriterer kvaliteten og gør de pædagogiske assistenter til en del af debatten om bedre forhold i vores daginstitutioner. Vi har brug for flere faglige voksne på det pædagogiske område – for det drejer sig om mennesker. Det drejer sig om vores børn.