Projekt skal styrke elevers læsning af fagligt materiale

Torsdag d. 23. marts 2023

Randers Social- og Sundhedsskole er gået sammen med Viden Djurs og FGU Østjylland om projektet ’Udvikling af faglig læsning for øget gennemførelse’, der skal styrke elevernes evne til at læse fagligt materiale.  

Mange elever på ungdomsuddannelserne og FGU har læsevanskeligheder. Det betyder blandt andet, at deres udbytte af læsningen svarer ikke til den indsats, de lægger, og det vil vi som skole gerne gøre noget ved.  

Gennem projektet skal eleverne styrkes i den faglige læsning, så eleverne får lettere ved at tilegne sig uddannelsernes mange og fremmedartede fagord.

Det skal ruste eleverne til at gennemføre deres uddannelse og blive så dygtige, de kan.

Konkret skal projektet:

  • Udvikle en model for, hvordan man systematisk kan arbejde med faglig læsning på uddannelserne.
  • Kompetenceudvikle skolernes undervisere i viden om faglig læsning og læse- og læringsstrategier.
  • Udvikle en fælles didaktik, som skal gøre alle elever til bedre læsere
  • Skabe en forberedelsesguide, der skal støtte elevernes læsning af fagligt materiale
  • Lette overgangen mellem FGU og EUD ved at styrke den faglige læsning tidligt i elevens uddannelsesforløb.

Vi har allerede sat gang i projektet, og i næste uge mødes skolerne for første gang med Kompetencecenter for Læsning i Aarhus for tage de første skridt til et aktionslæringsforløb til efteråret.

Projektet er finansieret af Region Midtjylland og får konsulentbistand fra Kompetencecenter for Læsning i Aarhus.

Læs mere om projektet her