Kulturmøder og fordomme på skoleskemaet

 

International Dag på Randers Social- og Sundhedsskole stod i år på refleksioner om fordomme, det gode møde med sine medmennesker og ny viden om kultur og identitet.

Skrevet af: Rikke C. Bendixen, kommunikationskonsulent Randers Social- og Sundhedsskole

I slutningen af november samledes alle elever på Randers Social- og Sundhedsskole i skolens festsal for sammen at deltage i årets Internationale Dag. Mellemfolkeligt Samvirke styrede slagets gang under temaet ”Kulturforståelse og kulturmøder”. Og selvom det internationale aspekt kan virke langt væk fra elevernes hverdag, er der god grund til, at det er indarbejdet i undervisningen:

- Vi lever i en verden, hvor hændelser og beslutninger langt fra vores grænser har indflydelse på vores hverdag – også lokalt i Randers og Grenå. Det gælder fx de globale pandemier og krige, som vi desværre har oplevet de seneste år, siger udviklingschef René Dybdal og fortæller videre, at skolens elever gennem deres skoletid også forholder sig til andre landes arbejde med social- og sundhedsfagene.

Underviser og projektleder i Mellemfolkeligt Samvirke Eva Theil fortæller, at temaet ”Kulturforståelse og kulturmøder” har fokus på at give eleverne viden og redskaber til at indgå i positive kulturmøder både når de rejser ud i verden – og måske endnu vigtigere – i deres møde med borgere, når de skal ud i praksis.

- Vi går i dybden med elevernes erfaringer og identitet og alt det, som er med til at præge den måde, vi møder verden på, uddyber hun.

At se udover sine fordomme
Dagens programpunkter lød blandt andet ”Hvad er kultur” og ”Fordommenes betydning for kulturmødet”, og efter Mellemfolkeligt Samvirkes introduktion til emnerne fik eleverne selv mulighed for at reflektere over deres egen rolle i mødet med andre:

- Vores erfaring er, at eleverne gennem workshoppen får øjnene op for, hvad de selv bringer med sig ind i kulturmødet, og hvordan de kan lære at se ud over de stereotyper og fordomme, som vi nogle gange kan falde tilbage i, hvis ikke vi er opmærksomme på det, fortæller underviser Eva Theil. Og udviklingschef René Dybdal bekræfter, at åbenhed i mødet med andre mennesker er vigtigt for elevernes kommende arbejdsliv:

- Det er nødvendigt at være åben for andres holdninger for at kunne samarbejde og finde fælles løsninger, siger han og fortsætter:

- Det gælder i allerhøjeste grad når vores elever møder borgeren på plejehjemmet eller børn og unge i forskellige pædagogiske institutioner. Dér kommer vi helt tæt på et andet menneske, hvor vi sammen skal skabe en meningsfuld hverdag og håndtere de udfordringer, der opstår.

Og elev på Randers Social- og Sundhedsskole Laura Johansen stemmer i; hun tror også, at dagens undervisning kommer til at påvirke arbejdet i praksis positivt:

- Vi fik muligheden for at sparre med hinanden og dermed få en bedre forståelse for hinandens tankegang omkring fx fordomme, og hvordan vi takler dem i vores eget liv, fortæller hun og afslutter:

- Jeg tror, at jeg selv og mange af de andre tager en ny tilgang med ind i vores liv efter dagens undervisning. At selvom man stadig har sin egen opfattelse af tingene, møder man måske andre med et mere åbent sind både privat og på arbejde.