Elevdemokrati skaber øget trivsel og læring

På Randers Social- og Sundhedsskole har vi fokus på at styrke elevdemokratiet, og det kommer både skolen og elever til gavn.  

Skolegården i midten af Randers Social- og Sundhedsskole er fyldt med elever og medarbejdere, der snakker, lytter interesseret til hinanden og skriver ideer ned og hænger post it’s op med de bedste af slagsen.

Rundt omkring i gården er der forskellige poster og boder, hvor eleverne kan komme med deres input til fremtidens Randers Social- og Sundhedsskole inden for blandt andet bæredygtighed, fysisk indretning af skolen, selve undervisningen og hvordan de som elever selv kan få indflydelse og selv bidrage. 

Det er den trivselsuge på skolen, der er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor skolen i fællesskab mellem medarbejdere, elever og ledelse sætter fokus på forskellige temaer. Tidligere år har der været fokus på skolemiljø, og i år er der fokus på elevdemokrati.

I det ene hjørne har skolens elevråd stillet op med en workshop om skolens traditioner og aktiviteter efter skoletid. Her får de ideer fra deres medelever om, hvad de kunne tænke sig, at skolen bød på, når undervisningsdagen er slut og der er tid til enten fredagsbarer eller lektiecafeer.

- Ugen var super god. Der kom mange gode input, og det er en god måde at få flere synspunkter fra mange elever, så det ikke kun kommer fra os, der er engageret i elevrådet. Mange af de input, der kom i løbet af ugen, har vi taget med i elevrådet for at se på, hvad der kan realiseres både på kort og langt sigt, siger Chris Wiisbye Christiansen, der læser til social- og sundhedsassistent og er med i skolens elevråd.

Har skabt en tradition for elevdemokrati

Randers Social- og Sundhedsskole har i de seneste år haft fokus på at styrke elevdemokratiet på skolen, og det er lykkedes at opbygge et stærkt samarbejde mellem skolens ledelse og eleverne. Og det er ikke uden grund, at skolen prioriterer elevdemokratiet højt, for det er i høj grad med til at styrke, at skolen udvikler sig og de bedste læringsmiljøer skabes i samspil med eleverne, fortæller skolens direktør Maria Dyhrberg Rasmussen.

- Vi er optaget af læringsfællesskaber, så at udvikle skolen er noget vi i høj grad gør sammen med eleverne. Et stort fokus på elevdemokrati og inddragelse af eleverne i de beslutninger, der vedrører dem og deres uddannelsesforløb, ser vi som helt essentielt for at skabe trivsel og gode læringsmiljøer på skolen. Vi har fået skabt en tradition for elevdemokrati som eleverne favner og bidrager til. Det ser vi som en stor succes, og vi glæder os til at videreføre det fremover, siger hun.

Det bliver ikke bare snak

De sidste par år har skolen arbejdet på at skabe et stærkt elevråd med repræsentanter fra alle skolens klasser, ligesom der er elevrepræsentanter i skolens bestyrelse og i skolens lokale uddannelsesudvalg (LUU), hvor skolens uddannelser tilrettelægges. Det har styrket skolen, og for Maria Dyhrberg Rasmussen er det vigtigt, at eleverne er repræsenteret i eksempelvis bestyrelsen.  

- Eleverne får en tydelig stemme, og vi kan langt bedre kan justere rammerne optimalt, når vi er i dialog med vores elever på flere niveauer. Elevernes input tager vi med i vores strategiske arbejde, og det er vigtigt for os, at det ikke bare bliver snak. Vi er meget optaget af at implementere de ting, der eksempelvis kommer frem fra eleverne under en demokratiuge eller i elevrådet, siger Maria Dyhrberg Rasmussen.

Elever: Vi er med til at gøre vores uddannelse bedre 

For eleverne har det stor betydning, at de har en stemme i tilrettelæggelsen af skolens dagligdag og fremtidige udvikling.

Chris Wiisbye Christiansen og Natasja Vester Pedersen har involveret sig i elevrådet på skolen og i skolens uddannelsesudvalg, og for dem er det vigtigt, at eleverne får indflydelse på deres egen uddannelse.

- Jeg synes det er spændende at være med til få indflydelse på min uddannelse og sørge for at eleverne på skolen også har en stemme. Hvis der er noget ved undervisningen, vi som elever gerne ser bliver anderledes, er det vigtigt, at vi har en repræsentant, der kan bringe det op og være med til at se, hvad vi kan gøre ved det, siger Natasja Vester Pedersen.

Hun læser til pædagogisk assistent og sidder i skolens såkaldte lokale uddannelsesudvalg (LUU), der er med til at fastlægge uddannelserne og undervisningens indhold lokalt på skolen. Udvalget består af repræsentanter fra både skole, kommuner og fagforeninger.

- Det er dejligt at være en del af, at eleverne får en stemme, og at jeg er med til at opbygge en uddannelse som fungerer for både skole og for elever. Jeg kan også være med til at bringe viden tilbage til mine medelever, eksempelvis om kommunernes forventninger til os som elever, siger hun og fortsætter.

Mange på skolen har en stemme

- Der er jo mange vinkler på en uddannelse og hverdagen på skolen som man skal tage højde for og som skal gå op. Vi er mange, der har en stemme i det her, både elever, skole og kommuner, og der skal vi sammen finde de bedst mulige løsninger, der er gode for alle parter, fortæller Natasja Vester Pedersen.

Chris Wiisbye Christiansen læser til social- og sundhedsassistent og har meldt sig som sin klasses repræsentant i skolens elevråd. Han vil gerne være med til at styrke sin egen uddannelse, og for ham er det vigtigt, at alle skolens elever bliver hørt.

- Jeg kan hjælpe med at gøre min uddannelse og vores skolemiljø bedre. Jeg synes, at elevrådet gør et stort arbejde for vores rammer som elever på skolen. Det er vi som elevråd med til at give vores bud på, og det er derfor også vigtigt, at vi har repræsentanter fra alle klasser i elevrådet, siger han.

Et stærkt elevdemokrati skaber en bedre skole

Chris Wiisbye Christiansen oplever, at det har stor værdi, at elevrådet er blevet et centralt organ på skolen, når alt fra udsmykning til tilrettelæggelse af undervisningen skal drøftes.

- Elevrådet er et godt forum for at få elevernes ideer videre til ledelsen. Vi har nogle gange direktøren eller uddannelseslederne med på vores møder, hvor vi kan tage en drøftelse sammen og få taget alle input med. Så det er en rigtig god måde at blive hørt direkte, og hvis vi ikke havde så godt et elevdemokrati, som vi har, så tror jeg ikke, at skolen ikke ville være lige så god som den er i dag, siger han.