Evaluering: Høj faglighed og glade elever på den pædagogiske assistentuddannelse

En ny landsdækkende evaluering roser den pædagogiske assistentuddannelse og på Randers Social- og Sundhedsskole håber man, at endnu flere kommuner og institutioner vil bidrage til at uddanne og ansætte flere pædagogiske assistenter.

Evalueringen viser, at eleverne lærer det, de skal, at undervisningen fungerer og eleverne oplever, at deres skoleundervisning og oplæringsforløb har en høj kvalitet. Ni ud af ti nyansatte assistenter føler sig godt klædt på til at varetage deres arbejdsopgaver i det pædagogiske felt.

- Evalueringen bekræfter, at vi kan tilbyde en uddannelse med en høj faglig kvalitet, og at den pædagogiske assistentuddannelse er en fantastisk mulighed for at tage en praksisnær uddannelse, hvor man får stærke pædagogiske kompetencer, der efterspørges ude i vores lokale institutioner, siger direktør på Randers Social- og Sundhedsskole, Maria Dyhrberg Rasmussen.

Også blandt de pædagogiske assistenters kolleger er der tilfredshed med de pædagogiske assistenter. Blandt de pædagoger, der er kollega til en nyuddannet pædagogisk assistent, mener syv ud af ti pædagoger, at de pædagogiske assistenter besidder de forventede pædagogiske kompetencer.

Lederne i daginstitutionerne er mere tilbageholdende. Her mener kun halvdelen, at assistenterne har de faglige kompetencer, der er relevante for den institution, de leder, og 38 % af de institutionsledere, der aldrig har haft en pædagogisk assistent ansat, mener ikke, at pædagogiske assistenters faglighed er høj nok.

Pædagogiske assistenter styrker det faglige niveau

På Randes Social- og Sundhedsskole kan man fremvise flotte tal for uddannelsen, hvor procentdelen af elever, der gennemfører uddannelsen har ligget tæt på 100 procent i en årrække, og skolen oplever, at deres elever er værdsatte i institutionerne blandt både kolleger og ledere.

- Vi oplever, at vores elever er meget værdsatte i de institutioner, hvor de er i oplæring, og stort set alle vores elever står med en underskrevet ansættelseskontrakt, inden de afslutter uddannelsen. Tilbagemeldingen fra vores lokale institutioner er, at de er en meget kvalificeret faggruppe, der styrker det faglige niveau i institutionerne, og jeg kan kun opfordre til, at man i kommunerne og i endnu flere institutioner får øjnene endnu mere op for de dygtige pædagogiske assistenter og de kompetencer, de kommer med, siger Maria Dyhrberg Rasmussen.

Stigende interesse skal fortsætte

Den landsdækkende evaluering viser, at forvaltningscheferne i kommunerne oplever, at pædagogiske assistenter er en meget kvalificeret faggruppe at få ud i institutionerne, og de forudser, at der bliver større behov for pædagogiske assistenter i de kommende år, hvor minimumsnormeringerne stiller større krav til fagligheden i daginstitutionerne.

Den pædagogiske assistentuddannelse kan enten tages som en erhvervsuddannelse for unge eller med merit på 42 uger for eksempelvis pædagogmedhjælpere, der har minimum to års erfaring fra området.

Maria Dyhrberg Rasmussen oplever, at skolens samarbejdskommuner udviser en stadig stigende interesse for at uddanne og ansætte pædagogiske assistenter ikke kun i dagtilbuddene, men også på det specialpædagogiske område og i ældresektoren. Den udvikling skal fortsætte for der skal uddannes endnu flere i de kommende år, hvis der skal sikres en høj faglighed i institutionerne, mener direktøren.

- Vi har brug for at endnu flere unge vælger uddannelsen, men der ligger også en oplagt mulighed for kommunerne til at opkvalificere de mange ufaglærte pædagogmedhjælpere, der arbejder i institutionerne. Med en pædagogisk assistentuddannelse på blot et år, får de den pædagogiske viden og faglighed, som kan bidrage til en højere pædagogisk kvalitet og fleksibilitet i tilbuddene, og de kan være med til at opfylde kommunernes målsætning om at øge andelen af faglærte i deres daginstitutionstilbud, siger hun.  

Læs hele evalueringen her

Fakta om den pædagogiske assistentuddannelse:

  • Uddannelsen fylder i år 25 år og hed tidligere den pædagogiske grunduddannelse (PGU)
  • Pædagogisk assistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skoleophold og oplæring på institutioner
  • Pædagogiske assistenter arbejder både med børn, psykisk og fysisk sårbare og ældre
  • Som assistent udarbejder du ikke pædagogiske lærerplaner m.v., men hjælper med praktisk at implementere dem og understøtte udvikling gennem leg eller aktiviteter.
  • Pædagogisk assistentuddannelsen er et springbræt for mange til at læse videre til pædagog
  • Uddannelsens hovedforløb varer 2 år og halvanden måned.
  • Voksne med minimum 2 års relevant erhvervserfaring, fx pædagogmedhjælpere, kan tage uddannelsen på 1 år.