Nyt projekt skal højne livskvaliteten for ældre på tværs af Europa

 

Randers Social- og Sundhedsskole deltager i de næste tre år i et stort EU-projekt, der skal øge livskvaliteten for ældre, der modtager pleje i eget hjem.

 Selvom langt størstedelen af landets ældre bor i eget hjem frem for på et plejecenter, så er der stor efterspørgsel på services og løsninger, der kan hjælpe den ældre i hverdagen og øge livskvaliteten.

 Det nye EU-projekt QAVAD skal de næste tre år indsamle innovative tiltag og aktiviteter fra de deltagende lande i et katalog, som efterfølgende skal afprøves på tværs af landene. Det skal hjælpe plejepersonale med at højne livskvaliteten for ældre og styrke uddannelsen af fremtidens social- og sundhedspersonale i forhold til hjælpe til ældre i eget hjem.

 ”Noget af det mest interessante ved at indgå i projekter med udenlandske partnere er at få indblik i, hvilke udfordringer andre lande står overfor, og hvordan de arbejder med disse. Vi kan lære af at se, hvordan andre løser opgaver, som vi kender fra vores egen sektor, men det giver samtidig også en unik måde at se på os selv gennem andres øjne,” siger René Dybdal, der er udviklingschef på Randers Social- og Sundhedsskole.

 I forskningsprojektets første del bliver der indsamlet erfaringer og nuværende eksempler på tiltag og aktiviteter, der øger kvaliteten for ældre, fra de fire deltagende lande, der tæller Danmark, Frankrig, Italien og Spanien.

 ”Jeg forventer at vi sammen med vores udenlandske partnere får samlet et katalog over innovative indsatser der lokalt kan anvendes til at fremme livskvalitet hos ældre i eget hjem. Det er en nobel indsats, som vi som skole er meget stolte af at bidrage til. Jeg er også spændt på at se om vi i Danmark er så fremtrædende på ældreområdet, som vi selv har et billede af. Jeg forventer at vi kan lære meget af at være med, og jeg håber også at vi kan inspirere andre til at styrke livskvalitet hos ældre borgere over hele Europa,” siger René Dybdal.

 Har man i kommunerne aktiviteter og tiltag, der skal øge livskvaliteten for ældre, så er projektet interesseret i at høre om dem og evt. inddrage dem i kataloget. Deadline for indsendelse er 13. december 2019

 Projektet løber frem til august 2022.

For mere information eller yderligere kommentarer kan udviklingschef René Dybdal kontaktes på rdy@sosuranders.dk. Eller på mobil 20 72 71 95.

Eller kommunikationsmedarbejder Kasper Lydik Almst på kla@sosuranders.dk, eller mobil 61 96 06 17.