24 nye pædagogiske assistenter i Grenaa

Fredag d. 19. august 2022

24 pædagogmedhjælpere og dagplejere fra Norddjurs og Syddjurs kommuner har taget en uddannelse som pædagogiske assistenter, og både kommuner og skole er glade for samarbejdet. 

Fredag afsluttede 24 pædagogmedhjælpere og dagplejere deres uddannelse på Randers Social- og Sundhedsskoles afdeling i Grenaa og kan nu kalde sig pædagogiske assistenter. De nye pædagogiske assistenter er et af skridtene i Norddjurs Kommunes ambition om at øge andelen af faglært personale i dagtilbuddene.

Alle 24 elever har indtil nu arbejdet som ufaglærte i institutioner og som dagplejere i Norddjurs og Syddjurs kommuner, men for et år siden satte de sig på skolebænken for at få en pædagogisk uddannelse. Uddannelsen har de taget på afkortet tid, hvor de får merit for deres erhvervserfaring.

I Norddjurs Kommune har man sat ambitiøse mål for at øge andelen af faglært personale i kommunens dagtilbud, og at kunne tilbyde en uddannelse til kommunens pædagogmedhjælpere og dagplejere er et godt skridt på vejen. De har ofte mange års erfaring og er værdsatte, og med en uddannelse som pædagogisk assistent får de viden og kompetencer til at kunne bidrage til en øget kvalitet i kommunens dagtilbud.

Alle ufaglærte pædagogmedhjælpere og dagplejere med mindst to års erfaring kan tage uddannelsen med merit for den praktiske del af uddannelsen på bare 42 uger, så det er en oplagt mulighed for at opkvalificere medarbejderne i daginstitutionerne og i dagplejen.

De 22 elever er første hold af sin slags på skolen i Grenaa og formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune Aleksander Myrhøj ser frem til at få de nyuddannede pædagogiske assistenter ud i kommunens dagtilbud og til at sende flere på uddannelsen i den kommende tid.   

- Jeg vil gerne ønske alle de nyuddannede pædagogiske assistenter tillykke og samtidig byde hjerteligt velkommen tilbage. Norddjurs Kommune har prioriteret midler til løbende uddannelse af kommunens ikke-uddannede dagplejere og pædagogmedhjælpere, der med erfaring fra praksis har fremragende forudsætninger for at blive dygtige pædagogiske assistenter. Det første hold er nu færdige, og det er med stor glæde, vi ser frem til at følge det kvalitetsløft, der kommer af at være flere uddannede voksne omkring vores børn i hverdagen i de første og helt afgørende år af livet, siger Aleksander Myrhøj.

Randers Social- og Sundhedsskoles direktør Maria Dyhrberg Rasmussen glæder sig over det gode samarbejde med Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor de 22 elever kommer fra. Skolen byder velkommen til endnu et hold elever i den kommende tid, og for direktøren er det vigtigt, at skolens afdeling i Grenaa kan være med til at løfte kvaliteten i dagtilbuddene.

- Den pædagogiske assistentuddannelse er en rigtig god mulighed for erfarne, men ufaglærte medhjælpere og dagplejere at få viden og kompetencer bygget oven på deres erfaring, så de kan bidrage til endnu højere faglært kvalitet i dagtilbuddene. Vi oplever, at eleverne er både engagerede og dygtige, og vi er stolte over, at alle 24, der startede for et år siden, nu har gennemført uddannelsen og har fået papir på deres kunnen, siger Maria Dyhrberg Rasmussen.

Skolens starter nye merithold i både Randers og Grenaa d. 25. august.