Stifter af Innovationsprisen sad med i årets ekspertjury

Fra virtuel rehabilitering til smart affaldshåndtering. Siden Randers Social- og Sundhedsskoles udviklingschef, René Dybdal, stiftede Innovationsprisen i 2013, er flere unge innovationstalenter blevet hyldet for idéer og projekter, der kan skabe værdi i velfærdssamfundet. I 2018 blev den sjette vinder af Innovationsprisen kåret, og denne gang sad René Dybdal selv med i juryen som ekspert.

Tanken bag en innovationspris har fra starten været at hylde talenter fra alle grene af uddannelsessektoren, samtidig med at unge studerende fra hele landet motiveres til at være innovative og udvikle nye produkter til velfærdssamfundet:

"Vores velfærd og samfundsøkonomi afhænger af, at vi hele tiden får skabt kloge hoveder i vores uddannelsessystem. Fremtidens velfærdsmedarbejdere skal være i stand til at agere i et evigt foranderligt arbejdsmarked og samtidig få nogle gode idéer til, hvordan vi løser de udfordringer, vi står over for nu og i fremtiden. Så innovation i den form, som vi dyrker med Innovationsprisen, er helt essentielt for vores land og vores fremtidige velfærd," siger René Dybdal selv om idéen med at stiftelse Innovationsprisen.

Smart Recycling og virtuel rehabilitering er gode eksempler på værdifuld innovation

Til Forskningens Døgn i april 2018 overrakte Uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind, dette års vinderdiplom til teamet bag Smart Recycling.

Projektet vil med teknologiske features hjælpe landets kommuner med at effektivisere affaldshåndteringen. En sensor kan nemlig fortælle, hvornår en affaldscontainer er fyldt og dermed skal tømmes. Konkret, værdiskabende og direkte anvendeligt. Smart Recycling har allerede flere samarbejdsaftaler og pilotprojekter kørende med udvalgte kommuner. Og som vindere af Innovationsprisen har de nu 50.000 kr. og et sparringsforløb hos Connect Denmark med i rygsækken til at videreudvikle på produktet.

Sidste års vinder af Innovationsprisens 50.000 kr. og et sparringsforløb var en flok studerende fra Aalborg Universitet, der har forenet klassisk rehabilitering med teknologiske virkemidler:

"Måden vi har rehabilitering på i Danmark, har ikke ændret sig i 200 år. Derfor er det tid til at se på, hvordan vi kan gentænke rehabiliteringsprocessen. Der er så meget ny teknologi i verden, så hvorfor ikke forsøge at bruge det og dermed få hurtigere og bedre rehabilitering," fortæller Daniel Christensen, der er én af idémændene bag VR Rehab og desuden sad med i dette års jury sammen med René Dybdal. 

Idéen bag VR Rehab er at skabe et virkelighedsnært miljø, der skal motivere patienter og borgere til genoptræning efter eksempelvis hjerteanfald. Med VR-briller bringes personen ind i et virtuelt køkken, hvor man kan agere, som man gjorde før hjerteanfaldet.

I følge René Dybdal er både Smart Recycling og VR Rehab gode eksempler på det værdifulde idégrundlag og engagement, landets unge har at byde på.

"Det er helt oplagt at forene vores uddannelsesmiljø med virkelighedens samfundsbehov. På den måde kan vi skabe kloge hoveder og generere ny viden på én gang. Det er blandt andet den form for udvikling, jeg glæder mig til at arbejde meget mere med på Randers Social- og Sundhedsskole i fremtiden," siger han.

 

Fakta om Innovationsprisen

  • Blev stiftet af René Dybdal i 2013
  • Arrangeres i samarbejde mellem VIA University College og Connect Denmark
  • Afholdes hvert år i forbindelse med Forskningens Døgn
  • Studerende fra alle landets videregående uddannelser kan deltage