Social- og sundhed på færøsk: Studietur til Færøerne

 12 elever tog i oktober 2021 på studietur til Færøerne, hvor de fik nye perspektiver på deres arbejde som social- og sundhedsassistenter.   

På Randers Social- og Sundhedsskole er der flere muligheder for eleverne for at komme til udlandet som en del af deres uddannelse.

Senest tog 12 social- og sundhedsassistentelever turen til Færøerne, hvor de besøgte plejecentre, hospitaler og en færøsk social- og sundhedsskole.

Chris Wiisbye Christiansen er en af de 12 elever, der rejste til Færøerne, og for ham var det en oplevelse, at se, hvordan en hverdag som social- og sundhedsassistent ser ud på Færøerne.  

- Det var en rigtig fed oplevelse at opleve både deres skole, plejehjemmene og hospitalerne og se, hvordan deres sundhedssektor fungerer i forhold til vores. Det var også det, jeg så frem til inden turen. At opleve, hvilke forskelle, der er og hvordan de gør det anderledes end os, fortæller han.

I løbet af den uge, eleverne var på Færøerne, besøgte de lokale plejecentre, hospitalet i Thorshavn, et helt nyetableret rehabiliteringscenter og den færøske social- og sundhedsskole Heilsuskulin på den Færøernes sydligste ø Suderø, hvor de 12 elever også boede.

Et anderledes sundhedssystem

På deres rundtur fik eleverne et indblik i et velfærdssamfund og sundhedssystem, der er indrettet anderledes end i Danmark.

Under besøgene på plejecentrene oplevede eleverne en anderledes hverdag end på de danske plejecentre. Opgaverne var genkendelige, men måden de blev udført på så anderledes ud end eleverne er vant til i deres hverdag, når de er i praktik i løbet af uddannelsen.

Dels ser normeringerne bedre ud på Færøerne, og eleverne oplevede også, at deres færøske kolleger generelt var gode til at skabe bedre tid til omsorg og tid sammen med beboerne, fortæller Irina Kristina Lenbroch Andersen, der læser til social- og sundhedsassistent på skolens afdeling i Grenaa og var med på turen.

- Der var meget nærvær og ro blandt både ansatte og borgerne, og jeg oplevede, at de havde rigtig god tid og muligheder for at være mere sammen med borgerne, når de eksempelvis ikke skulle gå fra på et kontor for at løse administrative opgaver i løbet af dagen, siger hun.

Både Irina Kristina Lenbroch Andersen, Chris Wiisbye Christiansen og resten af eleverne har taget deres oplevelser med hjem og har efter hjemkomsten haft mulighed for at reflektere over deres egen måde at arbejde på.

- Den ro de havde over deres arbejde er noget vi alle har tænkt rigtig meget over, siden vi kom hjem. Jeg vil tage den ro med hjem og jeg vil gerne bruge mere tid sammen med borgerne, end jeg gør nu. Det kunne vi godt blive bedre til herhjemme og så klare sådan noget som dokumentationen senere. Normeringer kan vi snakke nok så meget om, men det ændres der nok ikke på. Så vil jeg hellere tage det med mig, jeg kan bruge til noget og selv gøre noget ved, siger Chris Wiisbye Christiansen. 

Studieture og udlandspraktik giver nye perspektiver og styrker eleverne

Det styrker eleverne og giver dem helt nye perspektiver på dem selv og deres faglighed, når de får mulighed for at komme på studieture og i udlandspraktik.

Skolens internationale arbejde er vigtigt for eleverne og skolen fortæller Pia Ohnemus, der er internationale koordinator på skolen. Udlandsrejserne styrker nemlig eleverne og giver dem nogle helt nye muligheder i deres uddannelsesforløb.

- Vi laver studieture og udlandspraktik for at præsentere eleverne for, hvordan der arbejdes med deres uddannelser og fag i andre lande. Det er en chance for at komme ud og arbejde med ens eget refleksionsniveau, og eleverne ser noget andet og får nogle andre perspektiver på dem selv og deres faglighed, siger hun.   

Et praktikophold på et plejecenter eller i en børnehave på Island, praktik i ældreområdet på New Zealand eller en uges studietur til Holland, hvor man oplever en anden måde at yde velfærd på. Det er nogle af de muligheder, eleverne på Randers Social- og Sundhedsskole har i løbet af deres uddannelse.

Pia Ohnemus oplever, at eleverne vokser både personligt og som fagpersoner, efter de har været på studietur eller i udlandspraktik.

- Jeg oplever elever, der vokser og bliver nuanceret i forhold til at kunne se fordele og ulempe ved forskellige landes sundheds- og velfærdssystemer. Det er heller ikke alle elever, der er rejsevante, og for dem er det en fantastisk at få muligheden for at komme ud og se verden, siger hun.

Ud over det faglige indhold på studieturene, så giver udlandsrejserne også nogle oplevelser for eleverne, der øger sammenholdet mellem skolens to afdelinger i Randers og Grenaa og i elevernes dagligdag.

- Det skaber en stærk relation på tværs af hold og i deres hverdag med hinanden, da de får en oplevelse som ligger ud over den almindelige skolegang. Det er også med til at skabe et godt skolemiljø under deres uddannelse, siger Pia Ohnemus.