Afsnit 1:

Hvad er innovation i velfærdssektoren?

Begrebet innovation er snart 100 år gammelt, men det er først for ti år siden, at innovation begyndte at dukke op i velfærdssektoren. 

Lektor og forsker i innovation, Charlotte Wegener gør os i dette første afsnit klogere på, hvad innovation egentlig er for en størrelse og hvordan hun har set innovation finde sin plads i den danske velfærdssektor de seneste år. 

Hvad vil det sige, at være innovativ, kan alle være innovative og hvad skal der til for at vi kan kalde det reel innovation og ikke bare en kreativ idé?

Det er nogle af de spørgsmål som Charlotte Wegener giver svar på. 

Du kan lytte til podcasten herunder og inden længe også i din foretrukne podcastapp.

Dagens gæst:

Charlotte Wegener

Charlotte Wegener er forsker ved Aalborg Universitet og har  gennem mange år været tilknyttet som forskningskonsulent på SOSU Østjylland. Blandt andet derigennem har hun opnået et stort kendskab til både social og sundhedsuddannelserne og til sektoren i det hele taget.

De sidste ti år har hun forsket i og udgivet en lang række bøger og artikler om netop innovation og velfærdssektoren.