Efteruddannelse - det drejer sig om mennesker

Med nogle af branchens dygtigste fagfolk og undervisere tilbyder vi flere forskellige efteruddannelser. Vi udbyder både AMU-kurser og skræddersyede forløb inden for det pædagogiske- og sundhedsfaglige område. Bliv inspireret, bliv udfordret, bliv opdateret. Gå på opdagelse i kalenderen over aktuelle kurser her til højre.

Ny direktør på Randers Social- og Sundhedsskole 1. august 2023

Det bliver Lisbeth Hvid Christensen, som skal føre Randers Social- og Sundhedsskole videre i skolens innovative spor og være med til at skabe uddannelser af højeste kvalitet til gavn for borgerne.

Læs mere om skolens nye direktør her

Projekt skal styrke elevers læsning af fagligt materiale

Randers Social- og Sundhedsskole er gået sammen med Viden Djurs og FGU Østjylland om projektet ’Udvikling af faglig læsning for øget gennemførelse’, der skal styrke elevernes evne til at læse fagligt materiale.

Læs mere her

Udsigt til job og en normal hverdag i Danmark: Ukrainere kommer i uddannelse inden for ældreplejen

Iryna, Liliia og Alona går i et uddannelsesforløb på Randers Social- og Sundhedsskolen, og de er glade for muligheden for at få uddannelse og udsigt til et job i Danmark.

Læs mere her

SOSU-makerspace skal styrke elevernes innovative kompetencer

Hvad kan undervisning via et Makerspace lære eleverne på SOSU-uddannelserne? Det undersøger Randers Social- og Sundhedskole sammen med Social- og Sundhedsskole STV og Videnscenter for Velfærdsteknologi.

Læs mere her

Nyt online kursus skal styrke den bæredygtige omstilling på ældre- og dagtilbudsområdet

Sammen med resten af landets SOSU-skoler udvikler Randers Social- og Sundhedsskole et helt nyt efteruddannelsesforløb, der skal styrke medarbejderes bæredygtige omstilling på ældre- og dagtilbudsområdet.

Læs mere her

Slut med fordomme om anbragte: Maja modtager pris for sit arbejde for anbragte børn

Social- og Sundhedsassistentelev Maja Herholdt har modtaget Børnehjælpsdagens pris Årets Indsats. Hun modtager den blandt andet for sit arbejde med at sætte fokus på anbragte børns vilkår og gøre på med fordomme om anbragte børn.

Læs mere her

Livestream: DM i SOSU Skills

Fra torsdag til lørdag afholdes der DM i Skills i Fredericia. Du kan følge med i konkurrencerne i SOSU Skills på livestream.

Følg med her

Nyt projekt giver elever på Grundforløb 1 større indsigt i deres kommende arbejdsliv

Et nyt projekt fra Randers Social- og Sundhedsskole og Randers Kommune giver nystartede elever større indsigt i mulighederne i deres kommende arbejdsliv, så de bedre kan træffe det rette uddannelsesvalg.

Læs mere her

Ny podcast: De unge får FN’s Verdensmål direkte ind i ørerne

Podcasten Verdens Bedste Mål er målrettet elever og undervisningen på landets ungdoms- og erhvervsuddannelser, og i de 11 afsnit undersøger vi, hvordan FN´s verdensmål kan blive en konkret del af vores hverdagsliv.

Læs mere her

Social- og sundhedsassistentelever kæmper om en plads til DM i SOSU Skills

Torsdag d. 6. oktober mødes fem par social- og sundhedsassistenter i en dyst på færdigheder i deres fag. Vinderparret kvalificerer sig til DM i SOSU Skills.

Læs mere her

PAU: 25 år med høj faglighed, pædagogik og praktisk læring

I år fylder den pædagogiske assistentuddannelse 25 år. Eleverne er glade for uddannelsen, der byder på masser af praktisk læring.

Læs mere her

Rapport om SOSU-fagene: ”Vi skal alle tage arbejdshandskerne på”

Der er masser af positive fortællinger om social- og sundhedsfagene, og det er op til sektoren selv at få dem frem i lyset og udbrede viden om fagene, siger direktør på Randers Social- og Sundhedsskole om ny rapport.

Læs mere her

25 år - Den pædagogiske assistentuddannelse fejret på skolen

Den pædagogiske assistentuddannelse fylder 25 flotte år i år og det blev torsdag fejret på skolen med alle elever og medarbejdere.

Læs mere her

24 nye pædagogiske assistenter i Grenaa

24 pædagogmedhjælpere og dagplejere fra Norddjurs og Syddjurs kommuner har taget en uddannelse som pædagogiske assistenter, og både kommuner og skole er glade for samarbejdet.

Læs mere her

Ny podcast om verdensmålene på vej

Randers Social- og Sundhedsskole, Paderup Gymnasium og Tradium er gået sammen i et nytænkende projekt om at skabe podcast til undervisningen. Målet er at gøre eleverne klogere på FN’s verdensmål.

Læs mere

Elevdemokrati skaber øget trivsel og læring

På Randers Social- og Sundhedsskole har vi fokus på at styrke elevdemokratiet, og det kommer både skolen og elever til gavn.

Læs mere

Evaluering: Høj faglighed og glade elever på den pædagogiske assistentuddannelse

En ny landsdækkende evaluering roser den pædagogiske assistentuddannelse og på Randers Social- og Sundhedsskole håber man, at endnu flere kommuner og institutioner vil bidrage til at uddanne og ansætte flere pædagogiske assistenter.

Evalueringen viser, at eleverne lærer det, de skal, at undervisningen fungerer og eleverne oplever, at deres skoleundervisning og praktikforløb har en høj kvalitet. Ni ud af ti nyansatte assistenter føler sig godt klædt på til at varetage deres arbejdsopgaver i det pædagogiske felt.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole er nomineret til Verdensmålsprisen 2022

Randers Social- og Sundhedskoles udviklingschef René Dybdal er nomineret til Verdensmålsprisens Inkluderingspris 2022.

Læs mere

Ny bestyrelse på Randers Social- og Sundhedsskole

Der er nye ansigter i bestyrelsen på Randers Social- og Sundhedsskole i den nye bestyrelsesperiode.
Skolens nye bestyrelse konstituerede sig mandag d. 2. maj med Poul Søe Jeppesen, der fortsætter som formand for bestyrelsen og med sektorformand i FOA, Lotte Helbo Rasmussen som ny næstformand.

Læs mere her

Ny uddannelseschef på Randers Social- og Sundhedsskole

Jesper Skorstengaard er skolens nye uddannelseschef, der skal stå i spidsen for skolens uddannelser.

Læs mere her

Ny terminologi på erhvervsuddannelserne: Praktik bliver til oplæring

Med trepartsaftalen ”Flere lærepladser og entydigt ansvar” fra november 2020 fulgte et initiativ om en ny terminologi for erhvervsuddannelserne, der blandt andet ændrer ”praktik” til ”oplæring”. Det får også betydning for skolens uddannelser.

Læs mere her

Praktik for folkeskolelærere øger kendskabet til erhvervsuddannelser

Folkeskolelærere og UU-vejledere fra Norddjurs Kommune har været i praktik på Randers Social- og Sundhedsskoles afdeling i Grenaa og på Viden Djurs. Besøgene har øget lærerne kendskab til erhvervsskolerne og gjort dem i stand til bedre at kunne vejlede deres elever om erhvervsuddannelserne.

Læs mere her

Nyt center skal styrke forskning og videndeling inden for social- og sundhedsuddannelserne

Et partnerskab mellem tre uddannelsesinstitutioner resulterer i et nyt center, FoCUS – Forskningscenter for uddannelse på SOSU-området, der skal styrke forskning og facilitere netværk inden for social- og sundhedsuddannelserne. Målet er at bidrage med viden, der kan udvikle fremtidens social- og sundhedsområde.

Læs mere her

Konference: Relationer og fællesskaber kan være en del af svaret på øget gennemførelse

SOSU-skolerne i Midt- og Nordjylland inviterede medarbejdere og samarbejdspartnere til en konference, der binder sløjfe på et længerevarende projektsamarbejde, hvor SOSU-skolerne i samarbejde med kommuner har udviklet og afprøvet aktiviteter, der skal øge gennemførelsen på uddannelserne. Aktiviteterne spænder vidt fra læringscentre til hverdagscafeer, men har alle på tværs af skoler og praksis til formål at understøtte eleverne i deres overgange og at etablere ungemiljøer.

Læs mere om konferencen og se alle aktiviteterne her

Omsorgskunst indviet for skolens elever

Torsdag stod i kunstens tegn på skolen, da vi indviede et større kunstudlån fra Statens Kunstfond. Kunstværkerne har allerede fået en aktiv rolle i undervisningen på skolen.

Læs mere

Bliv censor

Vi søger dygtige censorer til de afsluttende prøver for grundforløb, social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.

Kom til infomøde d. 2. eller 3. maj og hør mere.

Læs mere og ansøg her

Mie og Kathrine er i praktik på hospitalet: Giver vigtige kompetencer

Hospitalspraktik er en vigtig del af uddannelsen som social- og sundhedsassistent. Og SOSU-assistenterne er vigtige for hospitalerne og patienterne.

Mie Mortensen og Katrine Bakmann Jørgensen er lige nu i praktik på ortopædkirurgisk sengeafsnit. De er begge glade for at hospitalspraktikken, hvor de får mulighed for at prøve kræfter med særligt de sygeplejefaglige opgaver.

Læs mere

Regionsmesterskaber i SOSU Skills

Torsdag d. 13. januar deltog vores to social- og sundhedsassistentelever Jannie Freund og Aso Eliassi i Regionsmesterskaber i SOSU Skills.

Læs mere her

Randers Social- og Sundhedsskole kan fejre skolens første ph.d.

Der blev skrevet historie på Randers Social- og Sundhedsskole tirsdag middag, da der for første gang fandt et ph.d.-forsvar sted på skolen.

Skolens ph.d.-studerende Anne-Birgitte Rohwedder forsvarede sin ph.d.-afhandling ”Pædagogisk ledelse – hvad er meningen? Det empiriske arbejde til afhandlingen har Anne-Birgitte Rohwedder foretaget på skolen siden 2016.

Læs mere her

Fokus på innovation i SOSU-uddannelserne

Fredag d. 26. november var undervisere, ledere og udviklingskonsulenter fra hele landet samlet til konference om innovation på SOSU-uddannelserne.

Temaet for dagen var, hvordan innovation bliver en integreret det af SOSU-uddannelserne, og hvordan kan vi dele vores viden om innovation på tværs af skolerne.

Læs mere her

Social- og sundhed på færøsk: Studietur til Færøerne

12 elever tog i oktober 2021 på studietur til Færøerne, hvor de fik nye perspektiver på deres arbejde som social- og sundhedsassistenter.

Læs mere her

150 unge elevambassadører skal udbrede kendskabet til Social- og sundhedsuddannelserne: Anna vil fortælle stolt om sit fag

Randers Social- og Sundhedsskole er sammen med 10 andre SOSU-skoler landet over gået sammen om projekt UNG I VELFÆRD, hvor 150 elevambassadører i alderen 16-25 år skal ud på folkeskoler, uddannelsesmesser, åbent hus og lignende for at møde grundskoleelever og fortælle om mulighederne og svare på spørgsmål om SOSU-uddannelserne.

Læs mere her

Fra ufaglært til faglært: De pædagogiske assistenter vender tilbage i Grenaa

Norddjurs Kommune har sat som ambition at alle ufaglærte medarbejdere i daginstitutioner og dagplejere skal have en uddannelse. Et af de første skridt blev taget onsdag morgen på Randers Social- og Sundhedsskoles afdeling i Grenaa, hvor 23 pædagogmedhjælpere og dagplejere startede på den pædagogiske assistentuddannelse.

Læs mere her

SOSU-konference baner vejen for ’tårnhøjt fagligt ambitionsniveau’

Tirsdag løb Danmarks første forskningskonference med fokus på SOSU-uddannelserne af stablen. Her mødtes over 150 forskere, SOSU-skoler, undervisere og fra hele landet for at diskutere, hvordan forskning kan styrke SOSU-uddannelserne i fremtiden.

Læs mere

I Læringscentret er der plads til fordybelse og eksperimenter

I skolens Læringscenter kan eleverne eksperimentere og arbejde kreativt med alt fra VR-briller til legoklodser som en del af deres uddannelse.

Læs mere