Afsnit 8:

Samskabelse - En anden vej til omsorg og velfærd

Sætningen "Vi skal have borgeren i centrum" er ikke sjældent hørt.

I dette afsnit skal vi møde to kvinder,  der arbejder med, at borgeren IKKE skal være i centrum. Derimod skal borgeren med ud i cirklen af fagpersoner, der plejer at kigge på dem og de selv tage en aktiv del i arbejdet med at øge deres livskvalitet. 

Vi skal kigge nærmere på begrebet samskabelse, og hvordan det kan bruges til at øge borgerens indflydelse i sit eget liv og derigennem hjælpe borgeren med omsorg og tilbud, der skaber størst mulig værdi for borgeren. 
Det kræver, at både borgere og medarbejdere skal indtage nye roller og en anden måde at tænke velfærd på, end vi er vant til. 

Vi har inviteret Ann Kinly Klinge, der er udviklingskoordinator i Fagcenter for Livskraft i Aalborg Kommune og Nanna Møller Mortensen fra Aalborg Universitet, der har skrevet en ph.d. om samskabelse med udgangspunkt i Livskraft, i studiet.
 
De vil fortælle os, hvordan de i Aalborg Kommune har lykkedes med at skabe flotte resultater gennem samskabelse i projektet Livskraft i kommunens handicaptilbud. Deres resultater har skabt glæde hos både borgere og medarbejdere og de giver masser tanker til refleksion og gode råd og inspiration til andre, der vil arbejde med samskabelse. 

Dagens gæster:

Ann Kinly Klinge og Nanna Møller Mortensen

Ann Kinly Klinge er udviklingskoordinator i Fagcenter for Livskraft i Aalborg Kommune og Nanna Møller Mortensen er assistant professor in Co-production and Evaluation ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet og har skrevet en ph.d. om samskabelse med udgangspunkt i Livskraft.