Hjemsendte pædagogiske assistentelever bruger coronalukning til at gøre sig klogere

Pædagogiske assistentelever i praktik, er på grund af coronavirus blevet hjemsendt fra deres praktiksteder. Mange af dem udnytter tiden til at tage et ekstra fag via fjernundervisning og sætte flere kompetencer på eksamensbeviset.

Da det meste af landet lukkede ned i starten af marts og skoler og daginstitutioner lukkede betød det også, at mange praktikanter i institutionerne har fået afbrudt deres ophold.

Derfor har Randers Social- og Sundhedsskole stablet et opkvalificerende undervisningsforløb på benene, så skolens pædagogiske assistentelever kan bruge tiden til at gøre sig klogere frem for at gå derhjemme.

Kan sætte mere på eksamensbeviset

Jeanette Lundblad ville under normale omstændigheder møde ind i sin praktik på Hadsten Skole, hvor hun arbejder i SFO’en og med 0. og 1. klasse. Hun er glad for at kunne bruge tiden på at styrke sin teori og blive klogere med et såkaldt påbygningsfag, der er et specialefag, der ligger ud over det normale pensum i uddannelsen.

- Jeg blev glad for at få muligheden, for så får jeg mere viden og kan sætte mere på eksamensbeviset, når jeg bliver færdig med min uddannelse. Og så er tiden også lang herhjemme, når man ikke laver noget. Nogle mennesker kan hvile i sig selv ved at være hjemme, men sådan er jeg ikke. Der skal ske noget. Jeg synes det er imponerende at lærerne så hurtigt, har kunnet sammensætte en undervisning, siger Jeanette Lundblad.

Godt samarbejde mellem skole og praksis

På bare to dage udviklede to undervisere specialefaget ”Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis”, og der blev sendt tilbud ud til kommunerne og eleverne. Mandag morgen startede 23 elever så op på et ti-dages forløb som fjernundervisning.

- Vi har en gruppe elever, som desværre har fået afbrudt deres praktikforløb og derfor udnytter vi den ledige tid til at tilbyde eleverne og praktikstederne, at de kan få et specialefag og få bygget på deres teori og kompetencer. Det er udtryk for et stærkt samarbejde mellem skole og kommunerne og vi er glade for, at vi så hurtigt har kunnet lave et undervisningsforløb for vores elever, som lige nu ikke kan være i deres praktik, siger Dorte Greve Engsig, der er uddannelseschef på Randers Social- og Sundhedsskole. 

Får et bedre afsæt for deres uddannelse

I Favrskov Kommune, hvor man har ni elever fra Randers Social- og Sundhedsskole med på forløbet, er man også glad for, at eleverne kan bruge tiden under hjemsendelsen på at opkvalificere sig. Eleverne fik opgaver med hjem fra praktikstederne, men med flere ugers nedlukning falder tilbuddet om undervisning på et rigtig godt sted, fortæller sekretariatskonsulent Eline Vermedal Høgh, der er praktikansvarlig i Favrskov Kommune.

- Vores hjemsendte elever kan bruge tiden konstruktivt og udnytte muligheden for at få et bedre afsæt for deres uddannelse. Selvom de har fået opgaver med hjem, så er der en grænse for, hvor meget du kan nå egen hånd inden de når et mætningspunkt, så derfor falder det her forløb rigtig godt, siger hun.