Nye VR-film skal afhjælpe praksischok

Videnscenter for velfærdsteknologi Vestdanmark og SOSU Randers samarbejder om et pilotprojekt med det formål at anvende Virtual Reality til at minimere mange elevers ’praksischok. Skolen har sammen med Videnscenter for Velfærdsteknologi optaget film på en daginstitution nær Randers til brug i PAU samt på et plejecenter i Grenå til brug på SOSU-uddannelserne. 

I pilotprojektet er der primær fokus på grundforløbende, hvor filmene skal anvendes over for elever med manglende praksiskendskab eller bekymringer i forhold til at skulle i praktik. Men der et stort potentiale for at anvende VR-film som disse på alle skoleforløb.

”Med dette projekt vil vi tage det første skridt i forhold til at afprøve VR-teknologiens muligheder i undervisningen. Vi vil bruge VR til at give eleverne et mere realistisk og nuanceret billede af den praksis, der venter dem efter endt uddannelse – en praksis som mange yngre elever ikke har besøgt inden uddannelsesstart,” siger udviklingschef på Randers Social- og Sundhedsskole, René Dybdal

Med VR-filmene håber skolen på at kunne give eleverne et andet og mere realistisk billede af praksis, end hvad det hidtil har været muligt gennem teoretisk og boglig undervisning samt simuleret læring.

Filmoptagelserne er afsluttet nu. Så de kommende måneder vil skolen arbejde på at klippe til og fundere over teorien i de enkelte filmklip. Desuden skal praksis involveres i forbindelse med fremvisning af de endelige film, ligesom der skal udarbejdes undervisningsmateriale til filmene.

I løbet af efteråret 2019 vil de færdige film samt undervisningsmateriale være tilgængeligt på Videncenter for Velfærdsteknologis hjemmeside, www.videnscenterportalen.dk, så alle landets SOSU-skoler kan anvende materialet.