Vi ruster os til fremtiden med tre nye chefer

Randers Social- og Sundhedsskole er ambitiøs med et nyt 2020-mål. Skolen vil tiltrække og uddanne de mest motiverede elever og kursister til at blive de dygtigste medarbejdere i den danske velfærdssektor. Til at realisere det mål har skolen netop ansat tre nye chefer.

I en tid, hvor mange fokusere på kvantiteten inden for den danske velfærdssektor, vil Randers Social- og Sundhedsskole med ny strategi 2018-2020 og ny organisering også øge fokus på kvaliteten.

”Vi har sat os et klart 2020-mål med fokus på elevernes motivation og kvaliteten i vores uddannelser. Derfor har vi også tilpasset vores organisering, så vi kan udnytte vores størrelse bedst muligt til at realisere ambitionerne for de kommende to år,” forklarer Maria Dyhrberg Rasmussen, direktør på Randers Social- og Sundhedsskole, inden hun fortsætter:

”Vi tror på, at vi med et fladt og gennemsigtigt organisationsdesign kan skabe de bedste og mest professionelle rammer for, at vi sammen kan styrke vores kerneydelse. Derfor har vi skåret et mellemlederniveau væk og i stedet ansat tre nye og særdeles stærke chefer, som jeg ser meget frem til at samarbejde med.”

 

På kanten af fremtiden

Skolen vil foruden det stærke fokus på realisering af 2020-målet i de kommende år have et stærkt fokus på udvikling, vækst og digitalisering. Dette relateret til skolens pædagogiske kerneopgave men også i forhold til fremtidige teknologier i sundhedsvæsnet, som skolens elever uddannes til. Til at understøtte den udvikling digitalt såvel som pædagogisk er René Dybdal ansat som chef for udvikling pr. 1. februar 2018.

René Dybdal kommer fra en stilling som centerleder for VIA Sundheds- og Velfærdsteknologi. Randers Social- og Sundhedsskole har store forventninger til det fremtidige samarbejde om at styrke skolens position som en foregangsskole på kanten af fremtiden inden for både didaktik, velfærd og digitalisering.

 

Kerneydelsen er vigtig

Med en kerneydelse, der handler om læring og uddannelse, er skolens nye organisationsdesign også bygget op omkring en chef for hvert uddannelsesområde. Skolens vicedirektør, Else Ravn Rasmussen, er 1. januar 2018 indtrådt som uddannelseschef for Social- og sundhedsuddannelserne. Til stillingen som uddannelseschef for Pædagogisk assistentuddannelse har skolen hentet nye kræfter udefra. 

Céline Kragh Vissing indtager stillingen som uddannelseschef for Pædagogisk assistentuddannelse med ledelsesmæssig erfaring såvel som erfaring fra det pædagogiske område. Céline Kragh Vissing kommer fra en stilling som pædagogisk konsulent hos Styrelsen for kvalitet og udvikling, og inden da var hun pædagogisk leder på Samsøgades Skole i Aarhus.

 

Velfærdsdrømmen rummer potentialer

Uden elever, inden skole. Derfor er der i chefgruppen oprettet et ansvarsområde for Rekruttering og gennemførelse, som varetages af Ann Taul Andersen pr. 1. januar 2018. Ann Taul Andersen har solid erfaring inden for uddannelsesområdet; først som uddannelsesleder på HHX Tradium, dernæst som leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers og senest som souschef på Randers Realskole.

”Mange unge i dag interesserer sig for sundhed og omsorg. Derfor ser vi et stort potentiale i at tiltrække flere motiverede elever, der drømmer om at arbejde med velfærd og gøre en forskel for andre. Samtidig skal vi som skole tilbyde et stærkt socialt miljø og fagligt niveau, der understøtter elevernes motivation, så de færdiggør deres uddannelse hos os. Det er nogle spændende udfordringer, som jeg glæder mig meget til at arbejde videre med,” siger Ann Taul Andersen, der siden maj 2017 har været ansat i en lederstilling på skolen og derfor har fået en lille forsmag på, hvad der venter hende i stillingen som chef for Rekruttering og gennemførelse.

Maria Dyrberg Rasmussen deler Ann Taul Andersens forventninger til samarbejdet med såvel nye chefer som nuværende medarbejdere:

”Vi har brug for flere varme hænder i den danske velfærdssektor. Men vi er nødt til både at fokusere på kvantitet og kvalitet for ikke at udvande værdien af vores velfærd. Derfor er udvikling og vækst kerneelementer i vores strategi og 2020-mål, som jeg glæder mig meget til at realisere sammen med den stærke organisation, jeg tror på, vi nu har fået sammensat her på skolen.”

 

Læs også Randers Amtsavis artikel om vores nye ledelsesorganisering her