Workshop: Samarbejde og tydelighed skaber gode overgange i uddannelsen

Torsdag d. 16. september mødtes elever og aktører fra praksis og skole på Randers Social- og Sundhedsskole til en workshop om elevers overgange mellem skole og praktikforløb.

Hele dagen gik med engageret debat om, hvordan vi sammen skaber gode overgange mellem skole og praktik på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Én af dagens fremtrædende pointer var, at samarbejde og tydelig kommunikation er afgørende for at sikre rød tråd i elevernes uddannelsesforløb.

Det blev også pointeret, hvor vigtigt det er at anvende teori i praksis og omvendt. Det er vigtigt, at eleven kan se, hvilke mål der arbejdes med på tværs af skole og praktik, og hvordan de skal arbejde videre med dem i en ny kontekst. Og alt dette kan kun muliggøres, når vi er skarpe på faglig stolthed: At italesætte vores meningsfulde, værdiskabende og samfundsbærende uddannelser. 

Workshoppen var arrangeret af en arbejdsgruppe bestående af aktører fra både skole og praksis.

Vi glæder os til at arbejde videre med de mange pointer fra dagen. I videoen herunder kan du høre, hvad nogle af dagens deltagere har fået med fra dagen.