Eleverne udvikler undervisningsmiljøet

 

Som alternativ til at sende et simpelt spørgeskema ud, da Randers Social- og Sundhedsskole skulle gennemføre årets undervisningsmiljøvurdering, udnyttede skolen muligheden for at få engageret eleverne i en workshop om emnet.

Skrevet af: Rikke Bendixen, kommunikationskonsulent Randers Social- og Sundhedsskole

Ved den ene post er en pige i gang med at tegne et af de fællesskaber, hun oplever på skolen, samtidig med at skolens direktør ved en anden post er i gang med at hælde kaffe op til en gruppe elever, mens hun lytter til deres input. Og ved en tredje kaster eleverne en bold mellem sig, mens de svarer på spørgsmål om feedback i undervisningen. Sådan udfoldede Randers Social- og Sundhedsskoles undervisningsmiljøvurdering sig under temaerne: Fællesskaber, læringsrum og faglig sparring.


Træning i fælles refleksion
Formålet med undervisningsmiljøvurderingen er at skabe indsigt i skolens undervisningsmiljø og eventuelle udfordringer samt at udarbejde en plan for, hvordan de løses. Og det er med fuldt overlæg at involvere eleverne selv i en workshop, fortæller læringskonsulent Anna Opstrup Larsen:

- I år har vi valgt at involvere eleverne på en helt anden måde – både for at skabe bred indsigt og få solid data, men i høj grad for at ’træne’ vores elever i fælles refleksion og gøre dem bevidste om deres eget ansvar for og indflydelse på skolens undervisningsmiljø, siger hun og fortæller, at workshoppen er udviklet i samarbejde med elevrepræsentanter.


Vil gerne bidrage
En af elevrepræsentanterne er Laura Aagaard Johansen. Hun mener også, at workshoppen giver mulighed for, at eleverne på den ene side bliver hørt og samtidig kan bidrage til det gode miljø:

- Det har været vigtigt, at vi får mange inputs og et bredt indblik i, hvordan skolen opleves. Det giver os et tættere samarbejde som skole. Vi håber og tror på, at det giver eleverne lyst til at bidrage så meget som muligt for at få bedst mulige resultater, fortæller hun og uddyber, at workshoppen har skabt en ramme, som giver nye perspektiver:

- Der bliver skabt et rum, hvor man kan dele sine tanker som elev til både ledere og undervisere. På den måde kan vi forhåbentligt få bedre forståelse for ønskerne om skolen – set fra alle synsvinkler, afslutter hun.