Afsnit 9:

Innovation og entreprenørskab i velfærdsuddannelserne

Hvorfor taler vi egentlig om innovation og entreprenørskab i velfærdsuddannelserne? Hvilke kompetencer får eleverne med i eksamensbeviset, når de arbejder med innovation og entreprenørskab i uddannelserne?

Og hvorfor er der ikke flere SOSU-iværksættere og er der overhovedet plads til iværksætteri et offentligt sundhedssystem?

Det er nogle af de emner vi taler om i dette niende og sidste afsnit om innovation i Omsorg på Nye Veje, hvor vi har besøg af Beate Laubel Boysen og Lars Frisdahl fra Fonden for Entreprenørskab.

De arbejder med at hjælpe skoler og uddannelser med at fremme iværksætteri og innovative evner hos eleverne og giver sammen med René Dybdal, der i dagens anledning er trådt ud af værtsrollen og over i panelet, deres bud på, hvordan iværksætteri og innovation kan styrke velfærdsuddannelserne og dermed også den fremtidige velfærdssektor. 

Dagens gæster:

Beatle Laubel Boysen
Lars Frisdahl
René Dybdal

Beate Laubel Boysen er uddannelseskonsulent hos Fonden for Entreprenørskab med fokus på erhvervsuddannelserne og har forestået ledelse af en lang række udviklingsprojekter inden for entreprenørskab, innovation og iværksætteri i uddannelsessektoren.

Lars Frishdal er uddannelseskonsulent og projektleder hos Fonden for Entreprenørskab. Han har mere end 20 års erfaring som underviser og pædagogisk leder i STX, HF og HTX og har arbejdet i konsulentbranchen samt været med i flere start-ups og erfaring som selvstændig erhvervsdrivende ad flere omgange.

René Dybdal er udviklingschef på Randers Social- og Sundhedsskole og har i en årrække arbejdet med at styrke innovationsarbejdet på både professionsuddannelser og erhvervsuddannelserne.