SOSU-makerspace skal styrke elevernes innovative kompetencer

Mandag d. 27. februar 2023

Hvad kan undervisning via et Makerspace lære eleverne på SOSU-uddannelserne? Det undersøger Randers Social- og Sundhedskole sammen med Social- og Sundhedsskole STV og Videnscenter for Velfærdsteknologi. 

Målet med projektet er at udvikle et koncept for et Makerspace til SOSU-uddannelserne, der skal indeholde forskellige bud på undervisningsaktiviteter, der styrker elevernes innovative kompetencer og fremmer kreativitet, kollaboration, kritisk tænkning og kommunikation.
 
Et makerspace er et læringsrum med forskellige teknologier som eksempelvis 3d-printere, VR-stationer og andre teknologier, hvor eleverne kan arbejde kreativt med ideudvikling, innovation og teknologiforståelse. 

Projektet blev fredag d. 24 februar skudt i gang med en workshop på VIA Campus C i i Aarhus. Her besøgte projektetgruppen deres Makerspace og fik hands on-oplevelse på udvalgte teknologier.

I den kommende tid skal projektet udforske hvilket udstyr skal vi have i vores Makerspace og hvilken indretning, der fremmer de ønskede processer, samt hvordan et makerspace skal gribes an rent pædagogisk og didaktisk, samt hvordan det bliver implementeret i undervisningen. 

Næste skridt er en inspirationstur rundt i landet, hvor vi skal besøge forskellige makerspaces, hvorefter vi arbejder videre med at udvikle et makerspacekoncept til SOSU-skolernes uddannelser.
 
Er du nysgerrig på projektet, så er du velkommen til at kontakte projektleder Lea Louise Sørensen på las@sosuranders.dk

Projektet er støttet økonomisk af Region Midtjyllands Uddannelsespulje.

Læs mere om projektet her