Skolen stiller ressourcer til rådighed for kommunernes coronaberedskab

Underviser Rikke Læssøe Schmidt udleverer håndsprit og værnemidler til afdelingsleder i sundheds- og omsorgsområdet i Norddjurs Kommune Stine Petersen.  

Randers Social- og Sundhedsskole har tilbudt at stille både udstyr og ressourcer til rådighed for kommunerne, hvis de får brug for det i indsatsen mod coronavirusset.

Skolens to afdelinger i Randers og Grenaa ligger i disse dage øde hen for elever i øjeblikket, der alle modtager fjernundervisning. Til gengæld ligger skolen inde med både plejesenge, mundbind, handsker og håndsprit som der kan blive brug for i kommunernes coronaberedskab.

Derfor har skolen rundsendt et tilbud til skolens fire samarbejdskommuner, Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner om at stille udstyret til rådighed.

”Vi befinder os i en helt ekstraordinær situation, hvor der med Statsministerens ord er behov for at vise samfundssind. Vi ønsker som skole at bidrage, hvor det er praktisk og teknisk muligt, og hvor bidraget er meningsfuldt”, siger direktør på Randers Social- og Sundhedsskole Maria Dyhrberg Rasmussen.

Tiltrængt hjælp for kommunerne

I alle fire kommuner er man glade for håndsrækningen. Blandt andet i Norddjurs Kommune, hvor man er forberedt på, at man kan komme til at mangle udstyr.

”Vi kan blive presset på ressourcer, og vi ved endnu ikke, hvor omfattende det bliver, men vi forbereder os på det. Og der er det er rart at få tilbudt Social- og Sundhedsskolens hjælp, da skolen har det udstyr, som vi kan få brug for. Det kan komme til at gøre en forskel, og jeg blev helt varm om hjerte, da vi modtog henvendelsen”, fortæller borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen.

I de kommende dage optæller skolen materialer og udstyr på skolens afdelinger for at få et overblik over hvilket og hvor meget udstyr, skolen kan bidrage med.

”Vi følger udviklingen og stiller os til rådighed for bidrag, som efter kommunernes vurdering kan medvirke til at styrke kapaciteten i beredskabet – naturligvis med forbehold for skolens mulighed for at løse vores kerneopgave”, siger hun.  

Der er brug for alle kræfter

Dertil har Randers Social- og Sundhedsskole også elever, der lige nu kun venter på at komme til den afsluttende eksamen og derved kunne indgå i beredskabet som social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Skolen arbejder i øjeblikket på at kunne gennemføre prøverne digitalt og afventer Undervisningsministeriets godkendelse på den anderledes prøveform.

I kommunerne kan der særligt komme pres på plejecentrene og hjemmeplejen, hvor man forventer at få mange borgere, der udskrives tidligere end normalt fra hospitalerne, og derfor forventer Jan Petersen at få brug for alle kræfter i den kommende tid.

”Lige i øjeblikket mobiliserer vi alle gode kræfter, og vi er glade for skolens hjælp, da der på skolen er de kompetencer, som vi har brug for i en trængt situation som denne. Vi er personalemæssigt pressede og ser ind i at det bliver værre den kommende tid. Og derfor har vi brug for at have nogle i baghånden, som vi kan få på listen”, siger han.