Flere pædagogiske assistenter kommer direkte i job

Uddannelseschef på Randers Social- og Sundhedsskole, Dorte Greve Engsig uddeler eksamensbeviser til skolens nyeste pædagogiske assistenter.

Der bliver ansat flere og flere pædagogiske assistenter i daginstitutionerne og en del af forklaringen skal findes i styrkede samarbejder mellem kommunerne og Randers Social- og Sundhedsskole.

I sidste uge afholdt Randers Social- og Sundhedsskole dimission for de elever, der blev færdige under coronanedlukningen, og de nyuddannede pædagogiske assistenter kan se frem til bedre jobmuligheder end tidligere. De pædagogiske assistenter er nemlig kommet i højere kurs ude i daginstitutionerne, hvor skolen det sidste år har oplevet at stort set alle nyuddannede kommer direkte i job efter de har fået eksamensbeviset i hånden.

Det skyldes blandt andet en styrket dialog om uddannelsen mellem skolen og kommunerne, fortæller uddannelseschef på Randers Social- og Sundhedsskole Dorte Greve Engsig.

- Vi er hele tiden i rigtig god dialog med vores kommuner om, hvordan de pædagogiske assistenter kan bidrage til at højne det faglige niveau i institutionerne. Vi hører fra kommunerne, hvilke kompetencer de efterspørger hos vores elever og hvad arbejdsmarkedet kalder på. De kompetencer har vi prioriteret at styrke i uddannelsen, siger Dorte Greve Engsig.

Praktisk uddannelse tæt på virkeligheden

I uddannelsen lægges der særlig vægt på, at elevernes læring sker gennem praktisk undervisning og at undervisningen sker tæt på den virkelighed som eleverne uddanner sig til. Ud over de obligatoriske praktikforløb, så samarbejder skolen med en række daginstitutioner som eleverne besøger i forbindelse med projekter, hvor de kan afprøve de pædagogiske aktiviteter, de udvikler i undervisningen.

Og det giver rigtig gode resultater og elever, der er dygtige til at omsætte deres viden til praktiske pædagogiske aktiviteter.

Det har man også mærket ude i institutionerne fortæller PAU-koordinator i Randers Kommune, Birthe Bøgild, der peger på kombinationen af høj faglig viden sammen med en praktisk tilgang til arbejdet som forklaring på, at der kommer flere pædagogiske assistenter i institutionerne.

- De er stærke håndværkere, der kan se, hvad børnene har brug for og handle ud fra det. Det gør en forskel i institutionerne og derfor vinder anerkendelsen ind. Vi vil jo gerne skabe den bedste udvikling for børnene, og derfor tænker man i institutionerne over, hvordan sammensætningen af personalet kan bidrage til det, og der er de pædagogiske assistenter et godt match med pædagogerne, siger hun.

Refleksioner, der styrker fagligheden

Dertil er der i uddannelsen stort fokus på, at eleverne skal kunne evaluere deres arbejde og løbende udvikle deres kompetencer og faglighed. Det er med til at styrke deres faglighed og er en gevinst for institutionerne. 

- Evaluering og evnen til at se på sit eget arbejde og lære af det er gennemgående i hele uddannelsen. Vores elever kommer ud med en faglighed, hvor de er stærke og synlige fagpersoner i de faglige fællesskaber, kan sætte aktiviteter i gang og de kan evaluere dem og dokumentere dem. Det skaber et plus i institutionerne, siger Dorte Greve Engsig.

 

”De løfter det faglige niveau”

Børnehuset Regnbuen i Randers er en af de institutioner, der har pædagogiske assistenter ansat og det giver en helstøbt personalegruppe.  

Pædagogisk leder i Børnehuset Regnbuen Anni Mouritzen Sall har to pædagogiske assistenter ansat og en elev i praktik. Hun oplever, at en personalegruppe med både pædagoger og pædagogiske assistenter højner det faglige niveau til glæde for børnene 

- De har en masse faglighed med fra uddannelsen og god erfaring fra praktikken, som de benytter rigtigt godt og de spiller godt sammen med vores pædagogers faglighed. Jeg er glad for de pædagogiske assistenter, vi har. De er med til at højne det faglige niveau rigtig meget, siger Anni Mouritzen Sall og fortsætter.

- Jeg oplever, at de har en faglig ballast som ligger sig naturlig del af deres rygsæk, der gør, at de kan gå fra et temamøde og bryde det ned til nær praksis og omsætte det til konkrete aktiviteter. De er rigtig dygtige til at lave forløb med børnene og reflektere over, hvordan de selv arbejder, siger hun.

Fagligheder, der spiller sammen

Børnehuset Regnbuen har tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper og som leder er hun opmærksom på, at hendes personalegruppe skal kunne tilbyde noget forskelligt for dække de forskellige behov i en stor børnegruppe. Og der er det en gevinst at have både pædagoger og pædagogiske assistenter ansat.

- Jeg lægger vægt på, at personalet kan byde ind med noget forskelligt. Jeg ser på om de passer godt sammen med børnegruppens behov, så vi får den bredest mulige sammensætning. Og der spiller de to grupper rigtig fint sammen. Vi har nogle opgaver som pædagogerne tager sig af, som eksempelvis sprogvurdering, og så er der andre opgaver, som det er oplagt at de pædagogiske assistenterne tager sig af, eksempelvis udelivsaktiviteter, hvor de kan byde ind med rigtig meget godt i den nære praksis.