Omsorg gennem kunst på skoleskemaet

Randers Social- og Sundhedsskole har fået udlånt værker fra Statens Kunstfond. Værkerne skal ikke kun pynte på skolens gange. Kunsten får også en aktiv rolle i elevernes uddannelse.

Midt på én af gangene, mellem arbejdende elever, står en to meter højtræfigur af en nøgen gravid kvinde. Længere nede ad gangen pryder et værk af kunstneren Lasse Krogh Møller hele væggen, der er udsmykket med blandt andet en anatomisk figur af et par lunger, et stetoskop og en bronzefigur af en kvinde, der med den ene hånd støtter en ældre kvinde med stok.

Kunsten er rykket ind på Randers Social- og Sundhedsskole, og det er ikke kun for syns skyld. Skolen arbejder aktivt med at bruge kunsten til at styrke skolens uddannelsesmiljø og ønsker at tydeliggøre skolens visuelle profil som en skole, der uddanner sundheds- og omsorgspersoner.

Samtidig skal kunsten bidrage til at styrke elevernes oplevelse af dem selv som fagpersoner, fortæller udviklingschef på Randers Social- og Sundhedsskole René Dybdal. 

- Vi er en levende erhvervsskole, hvor vi skaber et spændende skolemiljø og nogle omgivelser, der afspejler vores uddannelsers fagligheder. Vi har valgt værker, der tager udgangspunkt i vores elevers verden og deres faglighed som omsorgspersoner, og målet er, at kunsten kan være med til at inspirere til læring og styrke vores elevers faglige identifikation, siger han.

Elevernes kunst

Skolen har fået udlånt over 20 værker fra Statens Kunstfond, der skal pryde væggene på skolen over de næste 10 år. Samtidig har skolen fået udarbejdet et stort værk af kunstneren Lasse Krogh Møller, der strækker sig over begge skolens afdelinger i Randers og Grenaa og består af sundhedsfaglige genstande og undervisningsmaterialer fra skolen.

Værkerne er udvalgt af både elever og medarbejdere i samarbejde med statens kunstfond og kunstværkerne får også en aktiv rolle i selve undervisningen på skolens uddannelser til social- og sundhedshjælper- og assistent og pædagogisk assistent. 

Skolen har udviklet særlige undervisningsmaterialer til de enkelte værker som kan bruges i undervisningen. Med udgangspunkt i værkerne skal eleverne diskutere et bestemt emne og gennem kreative øvelser får de mulighed for at sætte ord på og reflektere over deres faglighed og deres oplevelser fra deres praktiktid.

Bliver klogere på dem selv

Det er blevet taget godt imod hos både elever og undervisere, der oplever, at de gennem kunsten får nye muligheder for at diskutere, reflektere og blive klogere på centrale dele af uddannelsen og elevernes arbejde i praksis.

- Gennem kunsten kan eleverne få et alternativt perspektiv på dem selv som fagpersoner og give dem et afsæt til diskussion af emner som etik, identitet og omsorg, som er vigtige elementer i deres uddannelse og i deres arbejde som omsorgspersoner. Vi ser kunsten som et godt supplement til den læring, de får gennem fagbøger og erfaringer fra deres praktikforløb, da de får mulighed for at reflektere og blive klogere på dem selv og andre mennesker på en anderledes måde, siger René Dybdal.

Kunst i elevhøjde

For at gøre kunsten let at gå til, arbejder skolen med at formidle viden om kunstværkerne til skolens elever og har selv udviklet videoer om værkerne og er ved at producere lydbeskrivelser af de enkelte værker som eleverne kan lytte til, mens de står over for værket, som man kender det fra et kunstmuseum.

Med den nye kunst håber skolen, at man kan være med til at åbne kunstens verden for eleverne og at kunsten også kan bidrage til en almen dannelse af eleverne.

- For de fleste af vores elever er kunsten en ny verden at træde ind i, så vores nye kunst bidrager også til en mere almen dannelse for vores elever og vi forsøger at gøre kunsten så tilgængelig og nærværende for dem som muligt med de forskellige tiltag, vi har sat i gang. Vi vil gerne formidle kunsten i øjenhøjde med eleverne, så det ikke bliver så fjernt for dem at gå til, siger udviklingschef René Dybdal.

Giver nye muligheder i undervisningen

Janni Thorhauge Brandstrup er en af skolens undervisere, der bruger skolens nye kunst i sin undervisning, og hun oplever, at kunsten kan hjælpe eleverne til at tale om og reflektere over nogle af de svære emner som de møder i deres praktikophold.

- Det er en rigtig god måde at skabe relationer med hinanden på et hold og at tale om emner som eksempelvis sorg og krise, som kan være svære, da det ofte berører en selv. Når man står og kigger på et billede i stedet for at sidde ansigt til ansigt med andre, så er det nogle gange nemmere at snakke om, og det giver nogle vildt fede oplevelser. Jeg er slet ikke færdig med at bruge det i min undervisning, siger hun.  

Hun har inddraget skolens nye kunst på flere af sine hold, blandt andet på et social- og sundhedsassistenthold, hvor det åbnede op for nye måder for eleverne at tale om deres arbejde som omsorgspersoner og det eleverne nye indsigter om deres arbejde og rolle 

- Eleverne synes, det er sjovt, selvom de i starten kan have svært ved at se, hvad de skal bruge kunst til i deres uddannelse, og hvad det har at gøre i deres arbejde som social- og sundhedsassistenter. Men når vi arbejder med det, opdager de, at kunsten kan være en indgang til at snakke om deres relationer til deres borgere eller til at reflektere over etiske dilemmaer som de møder i deres arbejde, fortæller hun.

Skaber åbenhed

Hun oplever, at eleverne bringer deres egne personlige oplevelser ind i snakkene i klassen og at det skaber en åbenhed eleverne imellem som giver en anderledes undervisning end hvis dagens lektie var en fagbog.

- Når vi anvender kunst, så kommer vi meget tæt på elevernes egen verden, og det er også en måde for eleverne at kigge på deres egne kompetencer, færdigheder og værdier. Det er en anderledes måde at have undervisning, for jeg kan ikke have samme lærerstyring over det som normalt. Jeg kan bestemme, hvad jeg vil vise dem og guide dem i en retning, men samtalen, og refleksionen kan jeg ikke styre, og det er super spændende for både undervisere og for eleverne, siger hun.

Lasse Krogh Møllers værk, der strækker sig over skolens to afdelinger i Randers (øverst) og i Grenaa (nederst).