Oplæringsvejledning

Der er i 2022 indført ny terminologi for erhvervsuddannelserne, der blandt andet ændrer ”praktik” til ”oplæring”, "praktikaftale" til "lærepladsaftale" og "praktiksted" til "oplæringssted".

Derfor har disse sider også ændret navn fra praktikvejledning til oplæringsvejledning.

Læs mere om ændringerne her.