25 års jubilæum: Lene Wolff

Tirsdag d. 1. december kan vi fejre Lene Wolffs 25-års jubilæum på Randers Social- og Sundhedsskole.

Lene Wolff er oprindeligt uddannet socialrådgiver og startede på Randers Social- og Sundhedsskole som underviser d. 1. december 1995.

Efter godt syv år i rollen som underviser trådte Lene ind i rollen som uddannelsesvejleder d. 1. februar 2003. Siden hen har hun gennemført en masteruddannelse i vejledning.

Lene har været med stort set siden uddannelsernes start og hun er en kulturbærer på skolen, gennem en kæmpeviden om uddannelsernes historie og udvikling. Hun har med sin store erfaring og viden om uddannelserne og eleverne været en vigtig brik i at udvikle skolen i takt med uddannelsernes udvikling de sidste mange år – altid med elevernes bedste for øje.

Lene har et stort overblik, og hun indsamler og opsamler viden om uddannelserne, om det velfærdssamfund, skolen uddanner til, og den udvikling, der er sket inden for begge områder, og har derigennem været med til at forme både uddannelserne og skolen gennem alle årene.

I funktionen som uddannelsesvejleder har Lene Wolff arbejdet med stort hjerte for eleverne, uddannelserne og skolen. Hun har både som underviser og som uddannelsesvejleder med stor dedikation, og altid med eleverne i fokus, lagt et stort stykke arbejde i at vejlede eleverne ind i de rette uddannelser og været med til at sikre gennemførsel af uddannelsesforløbene for skolens mange forskellige elever.  

Den foranderlige uddannelsesverden har gjort det til 25 spændende år for Lene Wolff selv.

- Det har været 25 spændende år, fordi der hele tiden har været nye udfordringer og nye måder at udføre arbejdet på, så der har aldrig været stilstand. Det job, jeg trådte ind i for 25 år siden, ligner slet ikke sig selv, og skolen og uddannelserne ser væsentlig anderledes ud og har gennemgået væsentlige forandringer og gør det stadigvæk, siger hun.  

Udover jobbet som uddannelsesvejleder bidrager Lene til det gode arbejdsmiljø og kollegaskab på skolen, særligt gennem sit engagement i skolens personaleforening, hvor Lene varetager tillidshvervet som kompetent kasserer og bidrager til styrke det kollegiale sammenhold gennem foreningens sociale arrangementer 

Et stort tillykke med jubilæet og tak til Lene for det store engagement gennem de sidste 25 år.