Afsnit 3:

Den innovative velfærdsleder

At arbejde innovativt i sin hverdag er ikke bare noget man beslutter sig for at gøre. Det kræver tid, det kræver lyst til at udfordre sig selv og det kræver de rigtige rammer at kunne udfolde sig på.

Det betyder også, at lederne på arbejdspladsen har et stort ansvar for at give plads og mulighed for medarbejderne at tænke i andre baner og arbejde anderledes, end man har været vant til. Og det er lederne, der skal gå forrest og drive den innovative udvikling. 

Vi har været på besøg på Karolinelundcentret i Gjern i Midtjylland, hvor lokalleder Vibeke Trærup og distriktsleder Bente Iversen har arbejdet med flere innovative projekter.  

I denne episode øser de ud af deres erfaringer som ledere og giver svar på, hvordan man bliver en god innovativ velfærdsleder. 

Dagens gæster:

Vibeke Trærup og Bente Iversen

Lokalleder på Karolinelundcentret og distriktsleder i Silkeborg Kommune

 

Vibeke Trærup er lokalleder på Karolinelundcentret i Gjern og har  de sidste otte år arbejdet med flere innovative projekter. 

Bente Iversen er distriktsleder i Silkeborg Kommune og har i mange år været leder for ledere.

De har begge gjort sig mange erfaringer med, hvordan man motiverer medarbejdere til at arbejde innovativt og hvordan hun som leder kan skabe de bedste innovative rammer.