Plejepersonale klædes på til coronaopgaver med online undervisning

Over 100 af Syddjurs Kommunes social- og sundhedshjælpere og assistenter undervises i disse dage i brug af værnemidler med et webinar fra Randers Social- og Sundhedsskole.

Kommunens personale på plejecentre og i hjemmeplejen arbejder har tæt kontakt med de borgere, de passer. For at mindske risikoen for smitte af Covid-19 klæder kommunen, sammen med Randers Social- og Sundhedsskole, personalet på til brugen af forskellige værnemidler.

Godt 100 social- og sundhedshjælpere og assistenter i kommunens hjemmepleje deltager i disse dage i et webinar fra skolen, hvor de bliver undervist i korrekt brug af værnemidler så.  

- Det handler om at gøre det sikkert for både borgere og personale og i en coronatid er det vigtigt, at både medarbejderne og borgerne føler sig trygge. Vi er jo vant til komme hos borgerne og holde en god hygiejne, men vi arbejder jo med en særligt sårbar gruppe mennesker, hvor vi må komme på besøg, men deres egen familie ikke engang må, og det kræver, at vi varetager arbejdet med et meget stort ansvar, fortæller områdeleder for hjemmeplejen i Syddjurs Kommune Niels Kristian Willumsen.  

Mangel på værnemidler

Det er udfordrende for kommunerne at skaffe tilstrækkelige værnemidler og det sætter ekstra krav til medarbejderne for at de kan beskytte sig tilstrækkeligt.

- På grund af mangelsituationen på værnemidler har vi sammensat mange forskellige værnemidler for at gøre det forsvarligt, så det gør, at man skal være klar til at tilpasse sig for gøre det forsvarligt, siger Niels Kristian Willumsen.

Coronavirus skaber et stort pres på plejecentre og kommunernes hjemmepleje og i de kommende måneder forventes det, at det pres bliver større. Der kan komme mangel på personale, da plejebehovet af ældre, der udskrives fra hospitalerne kan vokse i den kommende tid.

Derfor tilbyder Randers Social- og Sundhedsskole også et fem-dages kursus til opkvalificering af ikke-sundhedsprofessionelle, så andre faggrupper kan varetage plejeopgaver i ældresektoren.

For yderligere oplysninger om kurserne kan konsulent for efter- og videreuddannelse Elsebeth Søndergaard kontaktes på els@sosuranders.dk eller telefon 40 16 46 19.

Læs mere om kurserne her