I Læringscentret er der plads til fordybelse og eksperimenter

I skolens Læringscenter kan eleverne eksperimentere og arbejde kreativt med alt fra VR-briller til legoklodser som en del af deres uddannelse.

Iført et par VR-briller og med et par controllere i hånden, går Belma Sicic på opdagelse i et hjerte. På en skærm kan hendes klassekammerater se med, når hun bevæger sig fra det ene hjertekammer til det andet.

Vi befinder os i skolens Læringscenter, der ligger centralt placeret på skolens førstesal mellem undervisningslokalerne.

I den ene ende er skolens bibliotek, hvor der er indrettet forskellige zoner med arbejdspladser til individuelt arbejde og gruppearbejde, og i det modsatte hjørne er skolens kreative centrum med 3D-printer, VR-briller og andre teknologiske redskaber.

Her kan skolens elever eksperimentere og arbejde kreativt med skoleopgaverne, og de kan få hjælp til at forberede sig til eksamen eller gøre den næste opgave endnu bedre.

Fordybelse og VR

Belma Sicic er ved at uddanne sig til social- og sundhedsassistent, og hun benytter ofte Læringscentret.

- Jeg bruger Læringscentret rigtig meget. Det er rart at komme herop og fordybe mig og eventuel også få hjælp af en underviser. Det er dejligt, at det er tilgængeligt hele tiden, og at det er så fleksibelt at bruge Læringscentret, siger hun.

I Læringscentret kan Belma Sicic og resten af skolens elever benytte sig af eksempelvis VR-briller til at lære om kroppens anatomi, de kan bygge en model af fremtidens plejecenter i LEGO eller producere små film til at fremlægge et projekt.

Lærer kreativt og visuelt

Det gør en stor forskel for Belma Sicic, at hun kan få det faglige stof fra lærebøgerne mellem hænderne og få lov til at arbejde kreativt.

- Det er rigtig godt eksempelvis at bruge VR-brillerne, hvor vi får mulighed for at komme ind og se et hjerte indefra, og det er fedt, at vi kan bruge de muligheder, der bliver udviklet inden for forskellige velfærdsteknologier til at lære, siger hun.

- For mig er det vigtigt, at jeg kan lære visuelt og kreativt. Det kan være hårdt bare at læse, og det sidste år, hvor vi har siddet meget hjemme og haft undervisning, har det været svært. Så det er fedt at komme tilbage på skolen, for her er så mange muligheder i forhold til at arbejde kreativt og på nye måder, som jeg er rigtig glad for, siger Belma Sicic.

Altid til rådighed

Hver dag er der tilknyttet undervisere og en læringscentermedarbejder til Læringscentret, som står til rådighed for eleverne. Både i løbet af undervisningsdagen og når eleverne skal arbejde selvstændig med opgaver.

Belma Sicic er glad for at hun altid kan gå i Læringscentret. Enten når hun har brug for hjælp med det mere komplicerede stof, eller når hun vil fordybe sig om en opgave eller forberede sig til eksamen.

- Vi har nogle rigtig gode undervisere her i Læringscentret, der kan vejlede os med opgaver og op til eksamener, og de er gode til at hjælpe os med at få gode ideer til, hvordan vi kan arbejde kreativt og få endnu mere ud vores opgaver og projekter.

Elevernes læringscenter

Alle skolens elever får glæde af Læringscentret, hvor der er mulighed for at supplere undervisningen med en mere legende tilgang til læring.

- Læringcentret skal være et sted, hvor man kan have en legende tilgang til læring. Det kan enten være at lave en stop motion-video eller bygge en teori i LEGO. Det skal kun være fantasien, der sætter grænser. Og det hele står frit tilgængeligt og skal være inviterende til, at eleverne bruger det i deres skoledag. Det skal være elevernes Læringscenter - og det er det, siger Stine Skyum, der er læringscentermedarbejder på skolen.

Læringscentrets fleksible rum og mange forskellige aktiviteter gør, at det kommer alle skolens elever til glæde, fortæller Stine Skyum.

- Læringcentret har den fordel, at det kan tilgodese forskellige læringsbehov og læringsstile. Aktiviteterne her vækker høre-, føle- og synssanserne. Eleverne kan komme herhen og løse en opgave om eksempelvis lunger ved at bruge VR-stationen eller hvis de skal bygge fremtidens velfærdsteknologiske løsning, kan de programmere et produkt. Så det skal supplere den almindelige undervisning, som vi kender den, med nogle nye muligheder som ikke findes i et traditionelt klasselokale, siger hun.

Eksperimenterende læring for alle

Arbejdet med Læringscentret startede for fire år siden, hvor Randers Social- og Sundhedsskole ønskede at udvikle skolens bibliotek til et levende og kreativt læringscentrum for skolens elever.

- Dengang startede vi i et af klasseværelserne og har siden rykket det ud i fællesarealerne, og nu er Læringscentret en hel central del af skolen, siger Susanne Krogsgaard, der er uddannelsesleder og var med til at starte Læringscentret op.

- Vi er gået fra en oprindelig tanke om, at Læringcentret primært var en funktion for elever, der har brug for faglig støtte, til at det nu har udviklet sig til et centrum for den eksperimenterende og kreative læring, der også understøtter den daglige undervisning. Derved får alle vores elevtyper glæde og et fagligt udbytte af at benytte Læringscentret, siger hun.